Nyhed er fra 24-09-2019

Klimatilpasning: Poppelalléens diger renoveres

Arbejdet med at få renoveret og genetableret den nye Poppelallé går nu for alvor i gang, da alléens diger skal klimatilpasses og vil blive hævet med omtrent én meter.

24
092019

4,1 millioner kroner. Det var, hvad byrådet blev enige om at afsætte i det sidste budgetforlig til at genetablere den knap 70-årige Poppelallé, hvilket svarer til poppeltræernes forventede levetid. De nye popler vil blive plantet i 2021, når Poppelalléen bliver genskabt.

Men inden det arbejde kan gå i gang, er de oprindelige træer blevet fældet i løbet af sommeren, og nu går arbejdet for alvor i gang med at få klimatilpasset digerne. Det arbejde starter onsdag 25. september og forventes afsluttet inden årets udgang, hvor stien i samme ombæring vil blive lavet.

Klimatilpasningen betyder, at området vil kunne klare en 100-årshændelse, når digerne er blevet hævet fra du nuværende cirka 1,4 meter til cirka 2,5 meter, hvilket vil blive gjort med cirka 5.000 kubikmeter jord.

Kontaktperson

Afdelingschef Drift og Anlæg, Jesper Juhl Kristensen, tlf.: 73 76 77 68; e-mail: jejk@aabenraa.dk

Landskabsarkitekt i Driftsenheden, Peter Kierkegaard, tlf.: 73 76 78 19; e-mail: pak@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk