Nyhed er fra 28-03-2014

Ledige skal afprøve landbruget

LandboSyd og Jobcenter Aabenraa arbejder sammen om projekt Job i landbruget - nye muligheder. Det skal munde ud i, at en gruppe ufaglærte får job på landet.

28
032014

Der skal flere ledige i job på landet. Det vil Jobcenter Aabenraa og LandboSyd arbejde sammen om, og derfor har de søgt og fået midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til et fælles projekt, der skal introducere og synliggøre landbruget som en jobmulighed for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Målet er at skaffe ca. 20 ledige fra Aabenraa Kommune i arbejde i landbruget. Projektet henvender sig til nogle af dem, som har vanskeligt ved at finde arbejde, og som har brug for et brancheskift. Det vil primært være ledige ufaglærte, der ved hjælp af korte opkvalificeringsforløb kan blive i stand til at varetage jobbet som landbrugsmedhjælper eller indgå i pedelmæssige funktioner på landbrugene.

- Vi har i Aabenraa Kommune mange ufaglærte borgere. Samtidig forsvinder mange af de ufaglærte jobs. Men i landbruget er der mulighed for at finde arbejde til nogle af de ledige ufaglærte. Der er ledige stillinger, som landbruget ellers blandt andet må hente arbejdskraft i udlandet for at besætte. Vi håber på, at vi kan hjælpe nogle af de danske ledige ind i disse jobs ved at give dem korte opkvalificerende forløb, pointerer borgmester Thomas Andresen, der også er formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Der vil blive holdt en række informationsmøder, som ca. 100 ledige vil blive indkaldt til. Ud af disse forventes omkring 30 borgere at være egnede som kandidater til forløbet. Målet er at få ca. 20 af dem i job i landbruget. Hele projektet vil forløbe i et tæt samarbejde imellem jobcentret og LandboSyd. Blandt andet skal der iværksættes praktikforløb.

- Det er ikke noget nyt, at der er job at få på landet. Jobbene har været der hele tiden, og vi har blandt andet besat dem med udenlandsk arbejdskraft. Men nu vil vi gerne være med til at prøve af, om job i landbruget er noget, den her gruppe af ledige kan og vil. Og så håber vi, at vi kan tilbyde nogle af dem varige jobs, siger Mogens Dall, formand for LandboSyd, der har hjemsted i Aabenraa.

Ejler Schütt, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, kvitterer for LandboSyds engagement i den kommunale beskæftigelsespolitik.

- Jeg er meget glad for, at både LandboSyd og Det Lokale Beskæftigelsesråd på denne måde konkret støtter Arbejdsmarkedsudvalgets ambition om at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, siger han.

Projektet går i gang med det samme og løber frem til årsskiftet. Det Lokale Beskæftigelsesråd har givet 195.000 kroner til det.