Nyhed er fra 29-10-2015

Lokale ildsjæle byder ind med visioner for Løjt Kirkeby

På et borgermøde 9. november løftes sløret for den fremtidige udviklingsplan for Løjt Kirkeby. Planen er blevet til i samarbejde mellem lokale løjtinge og Aabenraa Kommune. Efter mødet sendes planen i høring.

29
102015

I efteråret har engagerede borgere på Løjt Land, Løjtland Fællesråd, Move Arkitektur og Aabenraa Kommune samarbejdet om, hvilken retning Løjt Kirkeby skal udvikle sig i de næste 10-15 år. Visionerne er samlet i en udviklingsplan for området.

Visionerne bygger bl.a. på input fra to åbne workshops, hvor alle interesserede borgere kunne møde op og få indflydelse. På den første af disse workshops blev nedsat en frivillig arbejdsgruppe af erfarne og nye lokale ildsjæle, som har taget ekstra ejerskab for processen. Også Løjt Kirkebys Skoles ældste klasser har været i spil og budt ind med deres ideer i en miniworkshop.

- Vi har haft utrolig god opbakning og lokalt engagement i denne proces. Det er et rigtig godt eksempel på, at udvikling er noget, vi skaber sammen i Aabenraa Kommune. Jeg håber, at engagementet fortsætter, og at borgerne bruger udviklingsplanen til at skabe nye fælleskaber og projekter, siger Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Udviklingsplanen er et fælles afsæt for fremtidige initiativer fra både Aabenraa Kommune og lokale borgere og virksomheder. Der arbejdes både med store tiltag som forslag til udstykninger og byfornyelse, men især også med forslag til lokale indsatser. De lokale indsatser er både af permanent og midlertidig karakter; alt det man som borger i Løjt kan gøre for at bakke op om en positiv udvikling.

- Sammenholdet i Løjt er stort og engageret, hvilket vi tydeligt ser i fællesrådets møder. I processen omkring byudviklingsplanen har vi bidraget til at få de lokale ildsjæle på banen, og det er vigtigt for lokalsamfundet. Jeg anbefaler så mange som muligt at deltage i den videre proces, hvor visionerne skal gøres til virkelighed, udtaler formand for Løjtland Fællesråd Erik Steen Boe.

Alle interesserede er inviteret til at høre mere om processen, resultaterne og det videre forløb på borgermødet mandag 9. november. Mødet afholdes i Løjt Kirkeby Skoles multisal kl 19-21.

Medlemmer af Vækst og Udviklingsudvalget deltager i mødet.

Program for borgermødet

Præsentation af udviklingsplan v. Move Arkitektur
Uddybning af udviklingsplanen v. den lokale arbejdsgruppe
Orientering om det videre forløb v. Anna Clausen og Karsten Gram
Tid til spørgsmål v. udvalgsformand Philip Tietje, Move arkitektur og medarbejdere i Kultur, Plan & Fritid

Fakta
Udviklingsplanen sendes i offentlig høring fra tirsdag 10. november til tirsdag 8. december. Herefter behandles høringssvarene, og planen skal godkendes af Vækst- og Udviklingsudvalget.

Projektet i Løjt Kirkeby er det første i en række kommende byudviklingsplaner i Aabenraa Kommune. Der er også udviklingsplaner på vej for Rødekro, Tinglev og Bolderslev.

Læs mere om udvikingsplanen for Løjt Kirkeby