Nyhed er fra 26-02-2015

Marianne Jelved besøger læseprojekt i Aabenraa

Kulturminister Marianne Jelved kommer til Aabenraa mandag 2. marts for at se, hvordan IBC og Aabenraa Bibliotekerne samarbejder om at få unge til at læse mere litteratur

26
022015

Droppet ud? - tjek ind i et litterært fællesskab. Det er titlen på et projekt, der skal få flere unge fra forløbet Unge i Centrum på International Business College (IBC) til at læse litteratur. Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne, IBC og Jobcenter Aabenraa. Det er også en del af Aabenraa Bibliotekernes deltagelse i den landsdækkende event Danmark Læser, der samtidig er en konkurrence om at blive kåret til Danmarks bedste læsekommune af kulturministeriet.

Projektet er for unge, der er droppet ud af en påbegyndt ungdomsuddannelse, men som på ny er ved at forberede sig til at tage en uddannelse. Og det er specifikt dette projekt, der har fået kulturminister Marianne Jelved til at lægge vejen forbi Aabenraa.

Bibliotekschef Morten Fogh og uddannelsesleder Michael Bonefeldt Bladt fra IBC modtager ministeren og viser hende rundt. Borgmester Thomas Andresen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Tim Wulff er også til stede ved ministerbesøget.

Kulturminister Marianne Jelved
- Jeg plejer at sige, at litteraturen åbner for livsnerven i vores demokrati - samtalen og dialogen. Når man selv fortæller om sin oplevelse med en bog, opdager man, hvad bogen betyder. Andre har oplevet den på deres måde, og det giver en bedre forståelse for hinanden. Det fællesskab er blevet styrket i Aabenraa Kommune, hvor unge har kunnet udforske litteraturen sammen på alle mulige måder.

Borgmester Thomas Andresen
- I Aabenraa Kommune skaber vi sundhed og læring, og Danmark Læser-projektet viser, at sundhed og læring kan kombineres og udfoldes på mange forskellige måder. Det utraditionelle samarbejde mellem IBC, biblioteket og jobcenteret har vist, at læseoplevelsen styrker dialog og samtale, udvikler fællesskaber og giver nye perspektiver for de involverede.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Tim Wulff
- Danmark Læser-projektet handler også om at møde mennesket, hvor det er. I Aabenraa Kommune sætter vi fokus på de unge og ønsker mest mulig involvering. Projektets kobling mellem læsning, skabende processer og fysisk og mental bevægelse er resulteret i både synlige og utraditionelle resultater med Novellebilen og det litterære orienteringsløb som rigtig gode eksempler.

Bibliotekschef Morten Fogh
- Som modelkommune for Danmark Læser har det været vigtigt at komme ud af bibliotekets vante rammer, opsøge nye potentielle målgrupper og afprøve forskellige aktiviteter for at udbrede glæden ved og nytten af læsning. Vi har valgt en kompleks og spændende målgruppe. Kombinationen af involvering, facilitering og aktiviteter med kant er lykkedes. Som bibliotek har vi lært meget af processen, og vi har fået gode redskaber, som kan bruges, når glæden ved læsning skal præsenteres for andre borgere.

Administrerende direktør for IBC Jørgen Houmann
- IBC formidler viden til vores elever og kursister, så de kan skabe deres egen fremtid og aktivt deltage i samfundet. Så det giver god mening at være med i Danmark Læser-projekt i Aabenraa Kommune, fordi vores kursister i Unge i Centrum inspireres til nye tanker og oplevelser fra bøgerne. Et princip på IBC er, at kursister og elever skal have konkrete redskaber til at løse konkrete udfordringer. Derfor glæder det mig, at de unge i Danmark Læser også selv skriver, dyrker motion og foretager sig andet aktivt i sammenhæng med Danmark Læser, så de er aktivt engageret i projektet.