Nyhed er fra 24-03-2017

Mere end 100 elevrådsrepræsentanter i byrådssalen

Mandag 27. marts mødes skolernes elevråd i byrådssalen på rådhuset i Aabenraa for at inspirere hinanden til elevrådsarbejdet ude på skolerne.

24
032017

Fælleselevrådet i Aabenraa Kommune har inviteret alle folkeskolernes elevråd til at tilbringe en hel skoledag sammen i byrådssalen på rådhuset i Aabenraa.

Fælleselevrådet ønsker nemlig at booste elevrådene ude på skolerne bl.a. ved at lade repræsentanterne for de enkelte elevråd arbejde sammen på kryds og tværs, så de får et bredere kendskab til, hvordan de enkelte elevråd arbejder og inddrages i skolernes interne arebjde.

Målet er inspiration til det fortsatte elevrådsarbejde og samarbejde. På dagens program er bl.a. en række workshops med forskellige temaer som berører elevrådsarbejdet ude på skolerne.

En del af dagen er afsat til at drøfte Aabenraa Kommunes projekt Den Gode Skole. Styregruppen for projektet har nemlig inviteret formand og næstformand for fælleselevrådet med i arbejdet. Det er sket, efter at repræsentanter for fælleselevrådet gik på scenen ved et stort arrangement i Sønderjyllandshallen 18. januar og undrede sig over, at de ikke var inviteret med i arbejdet omkring det at skabe Den Gode Skole.

Den Gode Skole tager udgangspunkt i dannelsesaspektet, som er beskrevet i folkeskoleloven. Her står der, at eleverne skal forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Hvordan elevrådene kan være medspillere i denne proces i skolernes hverdag, skal eleverne diskutere i byrådssalen.