Nyhed er fra 09-12-2015

Modtageren af Aabenraa Kommunes Handicappris 2015 fundet

Handicaprådet har besluttet at Aabenraa Kommunes Handicappris i 2015 gives til Magny Jønch, formand for Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV), Aabenraa

09
122015

Magny Jønch har været aktiv i LEV i 30 år, heraf 17 år i bestyrelsen og 10 år som formand.

Magny Jønch har iværksat og medvirket i en række aktiviteter for borgere med udviklingshæmning, og hun arbejder aktivt for at sikre livsvilkårene for borgerne gennem en konstruktiv dialog med politikere og forvaltning i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommunes Handicappris uddeles årligt til enkeltpersoner og grupper, som gør en frivillig indsats for borgere med et handicap i kommunen. Prismodtageren skal markant have bidraget til en virkeliggørelse af Handicappolitikken i Aabenraa Kommune.

Handicapprisen blev overrakt af formand for Social- og Sundhedsudvalget Povl Kylling Petersen i forbindelse med Værkstedet Kilens 50-års jubilæum 8. december.