Nyhed er fra 02-03-2015

Møde mellem borgmesteren og DSB på Tinglev Station

Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen mødes med DSB og Handicaprådet på Tinglev Station tirsdag 3. marts kl. 13-14.

02
032015

Borgmester Thomas Andresen har bedt DSB om et møde på Tinglev Station for at drøfte adgangsforhold for handicappede på togstationer i Aabenraa Kommune.

Ud over repræsentanter for DSB deltager også formand for Danske Handicaporganisationer Aabenraa Peter H. R. Larsen, næstformand for Tinglev Forum Niels Daubjerg og medlem af Folketinget for Venstre Eva Kjær Hansen.

- Jeg vil gerne drøfte de konkrete forhold for handicappede på Tinglev, Padborg og Rødekro stationer. Det ser nu ud til, at der kommer elevatorer på Tinglev Station. Men der er også behov for, at handicapvenlighed bliver tænkt ind omkring de to andre stationer i kommunen. Jeg forventer, at vi kan se frem til et større pres særligt på Rødekro Station, når det nye akutsygehus og det nye psykiatriske sygehus i Aabenraa står færdigt om få år, pointerer Thomas Andresen.

Derudover ønsker han også at sætte fokus på det misforhold, der er mellem, hvad man er forpligtet til som offentlig og privat bygherre.

- Det forekommer mig ikke rimeligt, at det kun er private bygherrer, der har pligt til at sørge for handicapvenlige forhold ved ny- og ombygninger, påpeger Thomas Andresen.

Hans partifælle Eva Kjær Hansen, som er valgt i Sønderjylland, og som deltager i mødet, har netop stillet spørgsmål til transportminister Magnus Heunicke om det rimelige i, at der ikke er elevatorer på bl.a. Tinglev, Padborg og Rødekro stationer.