Nyhed er fra 04-07-2017

Mølledammen ved Slotsmøllen skal renses op

Pumpestationen ved Dr. Margrethes Vej i Aabenraa er ved at blive fornyet, og i den forbindelse skal to kraftige ledninger under Dr. Margrethes vej inspiceres. Det kræver, at mølledammen renses op, hvilket vil forskønne området. Arbejdet betyder, at dele af vejen spærres fra 5. juli og ca. 14 dage frem

04
072017

Der arbejdes i øjeblikket på at forny den gamle pumpestation ved Dr. Margrethes Vej i Aabenraa, som er fra 1967-68. Arbejdet forventes at slutte 17. juli.

 

I forbindelse med renoveringen af pumpestationen skal to ledninger på godt 1 meter i diameter, som ligger under Dr. Margrethes vej, inspiceres. De er lige så gamle som pumpestationen, og det er ikke let at komme ind til de to ledninger.

 

I 2013 blev Slotsmølleåen omlagt gennem den øvre mølledam ved slottet, så åen fik et selvstændigt forløb. Omlægningen var et klimasikringsprojekt. Men omlægningen bevirker også, at øvre Mølledam ikke mudrer til, samt at fisk får bedre passagemulighed i åen. I forbindelse med projektet blev det mudder, der var i dammen, kun delvist fjernet.

 

Det betyder så, at Aabenraa Kommune nu må oprense den restende del af dammen mod syd for at fjerne de materialer, åen har aflejret, så man kan komme til at inspicere ledningerne. Det drejer sig om ca. 800 m3 mudder, som køres bort til et godkendt depot.

 

- Når mølledammen bliver renset op, er det med til at forskønne området. Slottet med åen og dammen er en rekreativ perle i Aabenraa, og det er samtidig et vigtigt element i klimasikringen af byen, så det er vigtigt, at forholdene er i orden. Derudover giver oprensningen også en bedre vanddybde i dammen til gavn og glæde for plante- og dyrelivet, påpeger Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Arbejdet bliver gennemført fra 5. juli og ca. 14 dage frem. I den periode vil det være nødvendigt at afspærre dele af Dr. Margrethes vej, der hvor lastbilerne skal have mudderet læsset på.