Nyhed er fra 15-06-2016

Møllemærsk indvies 23. juni

I Aabenraa er Bostederne Møllemærsk, Dagcentret, Seniorklubben, Klub Syd og Café Møllemærsk kommet godt på plads i de nye rammer efter overtagelsen fra Møllemærsk Plejecenter. Derfor indvies Møllemærsk torsdag 23. juni

15
062016

Aabenraa Kommunes Masterplan for Bo & Aktivitet blev godkendt i byrådet i april 2012. Som et led i planen skulle bygningen Møllemærsk 24 omdannes fra plejehjem til et bo- og aktivitetssted for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Botilbuddet er placeret centralt i Aabenraa by, hvilket gør det muligt for borgerne selv at færdes i byen, komme på arbejde og benytte byrummets mange tilbud uden eller med begrænset ledsagelse. Bostedet forener også stordriftsfordelen med 46 boliger med det nære miljø, idet boligerne er organiseret i fem små bo-afdelinger.

Omdannelsen fra plejehjem til bo- og aktivitetstilbud skulle ske gradvist over en årrække, og den er slut nu. I dag huser bygningen Bostederne Møllemærsk, Dagcentret, Seniorklubben, Klub Syd og Café Møllemærsk, der alle er kommet godt på plads i de nye rammer.

Det markeres med en officiel indvielse torsdag 23. juni kl. 13-16 for 280 inviterede gæster.

- Med indvielsen af bostedet Møllemærsk er visionerne om et centralt botilbud for borgere med handicap virkeliggjort. I en lang overdragelsesproces har personale fra bostedet og fra plejecentret sammen fået begge dele til at fungere harmonisk til stor gavn for både plejehjemsbeboere og borgere med handicap. Det har ikke altid været nemt, og personalegrupperne skulle lære af hinanden. Alligevel er processen gået over al forventning, og i dag står vi med et moderne, velindrettet botilbud, der danner fantastiske rammer for beboernes liv og udfoldelse, pointerer Povl Kylling Petersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Med den officielle indvielse bliver der taget hul på fremtiden for Møllemærsk som bosted og aktivitetscenter med optimale muligheder for samspil med omgivelserne, og med frivillige og foreninger for herigennem at opfylde borgernes ønsker til det gode liv.