Nyhed er fra 21-06-2017

Mulighed for flere sommerhuse i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har udarbejdet forslag til en temaplanstrategi, der gør det muligt at søge Erhvervsstyrelsen om at få del i 6.000 nye sommerhusgrunde på landsplan. Aabenraa Kommune peger på at udvide sommerhusområderne ved Loddenhøj, Skarrev og Kollund Østerskov. Strategien er klar til at blive sendt i offentlig debat fra 29. juni til 25. august

21
062017

Folketinget har netop vedtaget en moderniseret planlov, der giver Danmarks kystkommuner mulighed for at søge om at udlægge sammenlagt 6.000 nye sommerhusgrunde langs landets kyster under forudsætning af, at der også fjernes sammenlagt 5.000 grunde.

Aabenraa Kommune agter at byde ind på de nye grunde, og derfor er der et forslag til temaplanstrategi på vej, hvor der udlægges nye sommerhusgrunde i tilknytning til eksisterende sommerhusområder. Det vil sige arealer nord for Loddenhøj, øst for Skarrev og nordøst for Kollund Østerskov.

Temaplanstrategien er på dagsordenen til byrådsmødet i næste uge, og hvis byrådet godkender den, og Aabenraa Kommunes ansøgning derefter imødekommes af Erhvervsstyrelsen, vil de tre nye områder kunne rumme op til 160 nye sommerhuse i alt.

- Det er en stor chance for os som kystkommune. Andre kommuner med kyststrækninger har væsentlig flere sommerhuse, end vi har. Vi ved, der er mangel på sommerhuse bl.a. til udlejning til turister. Derfor vil vi nu gribe chancen og søge Erhvervsstyrelsen om at få del i den landsdækkende kvote, siger Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Ved Loddenhøj foreslås der endvidere, at den vestligste del af et udpeget, ubebygget sommerhusområde udtages af kommuneplanen som en del af de 5.000 grunde, der skal fjernes på landsplan.

Også udviklingsområder
I forslaget til temaplanstrategi peger Aabenraa Kommune desuden på mulige udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg.

Forslaget til temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder sendes til godkendelse i byrådet 28. juni. Hvis det vedtages, kommer forslaget i offentlig debat i otte uger fra 29. juni til 25. august.

- Vi vil gerne opfordre borgere, grundejere og andre til at komme med bemærkninger til de foreslåede sommerhus- og udviklingsområder og også meget gerne med forslag til konkrete områder inden for de udpegede overordnede udviklingsområder. Debatfasen er samtidig en invitation til dialog om andre interesser i områderne, f.eks. landskabs- eller naturinteresser, påpeger Philip Tietje.

FAKTA

Der er ikke givet tilladelse til at udlægge nye sommerhusområder på landsplan i kystnærhedszonen siden 2010.

Forslag til temaplanstrategi kan findes fra 29. juni på aabenraa.dk under Aktuelle høringer.

Forslaget til temaplanstrategien kan vedtages endeligt efter høringsperioden. Det kan ske på byrådsmødet i slutningen af september.

Kystkommunernes frist for at indsende ansøgninger til Erhvervsstyrelsen er 15. oktober. Herefter behandler Erhvervsstyrelsen ansøgningerne og udsteder et landsplandirektiv for de udvalgte områder. Landsplandirektivet forventes at blive udstedt september 2018. Inden områderne kan udnyttes, skal der laves yderligere planlægning i form af kommune- og lokalplan.

Kommentarer og forslag sendes til plan@aabenraa.dk eller pr. brev til Kultur, Plan & Fritid, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.