Nyhed er fra 09-09-2017

Myndighederne fokuserer på at få suget dieselolie op fra havnen

Syd- og Sønderjyllands Politi, Aabenraa Kommune, Brand og Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsen har på et møde lørdag morgen vurderet den aktuelle situation efter et større udslip af dieselolie i Aabenraa Havn og i Aabenraa Fjord torsdag.

09
092017

Det står klart, at Skarrev og det omkringliggende område er forurenet med dieselolie. Men da der er tale om en tynd oliefilm, vil myndighederne afvente, om olien kan forsvinde ad naturlig vej. Og søndag morgen vil man igen vurdere situationen i dette område.

I stedet koncentrerer myndighederne sig lørdag om at få suget den omfattende mængde dieselolie op fra havnebassinet.

 

Nyttig information til borgerne i forbindelse med olieudslippet

 

Hvor farligt er dieselolie?

Dieselolie er ikke farligt, hvis man viser omtanke.

Lugter der kraftigt af olie, så gå væk fra området eller hold dig inden døre.

Benyt plastikhandsker, hvis du skal i kontakt med genstande eller dyr, der er smurt ind i dieselolie.

Kommer du i kontakt med olien, så vil det normalt være nok at vaske sig med vand og sæbe.

Bliver huden irriteret efter kontakt med dieselolien eller materiale, der er forurenet med olien, så anbefales det, at man søger læge. Det samme gælder, hvis luftvejene bliver irriteret, og at irritationen ikke forsvinder, efter at man har bevæget sig væk fra området.

Tilsvarende er det en god idé at søge læge, hvis man har en luftvejslidelse, der bliver provokeret af ophold i områder med diesellugt.

 

Må jeg bade i Aabenraa Fjord?

I øjeblikket har Aabenraa Kommune fjernet samtlige blå flag på strandende i Aabenraa Fjord.

Myndighederne har nu fået fuldt overblik over olieudslippet, der er begrænset til Nyhavn i Aabenraa og Skarrev og det omkringliggende område (se kort).

Og når kommunen igen har hejst de blå flag, kan man bade i området.

 

Må jeg lufte hund i områderne omkring Aabenraa Fjord?

Lad være med at lufte hund i området omkring Skarrev på grund af forureningen (se kort).

Og vær derudover opmærksom, når du lufter hund i områderne omkring fjorden.

 

Må jeg fiske i Aabenraa Fjord?

Nej. Vent til myndighederne siger god for det.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har en båd eller kajak, der er forurenet med olie?

Ligger båden/kajakken i vandet, så lad den blive, hvor den er. Dieselolien vil på sigt forsvinde igen.

Ligger de forurenede genstandene på land, så kontakt politiet på 1-1-4.