Nyhed er fra 07-03-2017

Når skolen skal kunne rumme bevægelse

Er skolernes rammer egentlig i stand til at rumme 45 minutters bevægelse om dagen? Det bliver nu kortlagt på ni af Aabenraa Kommunes folkeskoler, der har sagt ja til at være med i projekt Bevægelse og rumlighed

07
032017

Aabenraa Kommune kigger i øjeblikket på, i hvor høj grad en almindelig folkeskole har de fysiske rammer, der skal til, for at man kan gennemføre intentionerne om, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen.

Projektet hedder Bevægelse og rumlighed, og ni af Aabenraa Kommunes folkeskoler deltager i det. Projektet går ud på, at skolelederen, udvalgte medarbejdere og elevrådet på den enkelte skole sammen med projektansvarlig Lea Kølby fra Aabenraa Kommune og arkitekt Stinne Bjerre fra firmaet DesignLeg gennemgår skolens fysiske rum både ude og inde. De kigger altså bl.a. på legepladser og ubrugte hjørner, som kan indrettes, så de indbyder til bevægelse.

Sammen finder de muligheder for forbedringer, som kan fremme trivsel og gøre det lettere for elever og lærere at bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Og det munder ud i en handleplan, hvor der står, hvilke mulige ændringer der kan ske på skolens legeplads og boldbaner eller i gymnastiksale og gangarealer. Det kan f.eks. være opmaling i skolegården til fangeleg, spejle i et hjørne og dansescene med trådløs musikadgang. Alt sammen noget, der skal invitere til og gøre det lettere at bevæge sig i løbet af skoledagen.

- Det handler om at få bevægelse og skolens indretning til at spille bedre sammen og understøtte hinanden, uden at det nødvendigvis koster noget. Større forbedringer kan være noget, man skal prioritere på skolen i forhold til fremtidige ombygninger. Skolen får med andre ord et brugbart værktøj til at forandre de fysiske rammer i takt med, at økonomi og ressourcer tillader det, forventer formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen og fortsætter:

- Processen er også et godt afsæt til at få eleverne inddraget i den demokratiske proces og give dem ejerskab til skolen.

De ni skoler, der deltager i projekt Bevægelse og rumlighed, er skolerne i Kollund, Hellevad, Kliplev, Tinglev, Hjordkær, Bolderslev og Bylderup samt Ravsted- og Hovslund børneuniverser.

Skolerne gennemgås i februar og marts, og handleplanerne fremlægges for de involverede elever, lærere og skoleledere før sommerferien. Skolerne lægger en tidsplan for at implementere handleplanen inden udgangen af 2017.

FAKTA

Projekt Bevægelse og rumlighed knytter sig til det større projekt SundSkole 2020.

SundSkole 2020 er støttet af A.P. Møllerfonden. Projektet har bl.a. som formål at give hele det pædagogiske personale på alle folkeskoler i Aabenraa Kommune et kompetenceløft, så de bliver bedre klædt på til at indføre bevægelse i undervisningen. Læs mere på http://sundskole2020.dk/