Nyhed er fra 13-04-2015

Naturklagenævnet afviser klager over Sydhavn

Natur- og Miljøklagenævnet afviser klagerne mod Aabenraa Kommune fra Sydhavnens Venner og Arbejdsgiverforeningen ved Aabenraa Havn over flere forhold vedrørende udarbejdelsen af de lokalplaner, der skal ligge til grund for at opfylde Sydhavn i Aabenraa

13
042015

Der er ikke noget at komme efter i de to lokalplaner (nr. 68 og 69) og den miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med byrådets beslutning om at fylde Sydhavn op og etablere en byhavn ved Mølleåens udløb.

Natur- og Miljøklagenævnet har netop truffet afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes vedtagelse af lokalplan for rekreativt område og byhavn, samt af lokalplan for erhvervshavn - med tilhørende miljørapport. Sagen var rejst i nævnet på baggrund af klager indgivet af Sydhavnens Venner, Arbejdsgiverforeningen ved Aabenraa Havn samt byrådsmedlem Christian Panbo.

Konklusionen fra Natur- og Miljøklagenævnet er, at der ikke gives medhold i klagerne over Aabenraa Kommune.

- Jeg er glad for at have fået nævnets ord for, at fagligheden i kommunens sagsbehandling med udarbejdelsen af de to lokalplaner har været, som den skal. Naturklagenævnets afgørelse betyder, at de planmæssige rammer er i orden, så nu kan vi komme videre, konstaterer borgmester Thomas Andresen med tilfredshed.

Han pointerer dog, at der endnu mangler et vigtigt skridt, før det kan ske, idet der også ligger en klage til behandling hos Statsforvaltningen, Det Kommunale Tilsyn, vedr. behandlingen af lokalplansagen i byrådet.

- Vi har fået oplyst fra Statsforvaltningen, at tilsynet desværre ikke kan sige noget om, hvornår de forventer at have en udtalelse klar, men at afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet vil indgå i deres vurdering, forklarer Thomas Andresen.

FAKTA
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fylder 30 sider, hvor det er anført, hvad der klages over, og hvordan nævnet vurderer klagepunkterne.

Sydhavns Venner har klaget over følgende (i overskrifter): Miljørapporten, screening/scoping, ikke teknisk resumé, Lokalplan nr. 68, Kommuneplantillæg nr. 39, Lokalplan nr. 69, VVM-reglerne, generelt, politisk behandling, krav om fornyet offentlighed og detailhandelsbestemmelser.

Arbejdsgiverforeningen ved Aabenraa Havn har i sin klage anført forhold vedr. Lokalplan nr. 68 og Kommuneplantillæg nr. 39, der omdanner dele af den eksisterende erhvervshavn til rekreative formål.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen fra Christian Panbo med henvisning til afstanden mellem hans bopæl og lokalplanområderne.