Nyhed er fra 07-05-2015

Naturvandring på skønne Barsø

Aabenraa Kommune har gennemført et naturplejeprojekt på Barsø i samarbejde med jordejere på øen. Interesserede kan se og opleve øens skønne natur på en gratis, guidet naturvandring på Barsø pinselørdag 23. maj

07
052015

Naturplejeprojektet har stået på de seneste par år. Det er finansieret af Aabenraa Kommune, 15. juni Fonden og de lokale lodsejere på øen.

Projektet har især omfattet rydning af krat og opsætning af nye kreaturhegn, så større dele af øen kan afgræsses. Hvis øen gror til, forsvinder den fine flora på engene og de tørre bakker nemlig. Og på Barsø lever den sjældne og truede strandtudse. For at fremme tudsens levevilkår er der anlagt nye lavvandede yngledamme flere steder på øen.

- Med projektet er der altså gjort en indsats for at bevare nogle væsentlige naturværdier ikke alene for Barsø og Aabenraa Kommune, men for hele Lillebæltsregionen, pointerer biolog Torben Hansen.

Det hele bliver præsenteret for interesserede på en offentlig tur til øen pinselørdag 23. maj. Der er plads til max. 40 deltagere, som får plads efter først-til-mølle-princippet.

Færgeturen og en guidet vandring på den nordlige del af øen er gratis, men man skal selv medbringe mad og drikke, f.eks. i en lille rygsæk. Det er nemlig ikke muligt at købe madvarer på Barsø.

Turen guides af gårdejer Søren Svennesen fra Barsø, biolog Torben Hansen fra Aabenraa Kommune og konsulent Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult.

Da færgen ikke må medbringe 40 passagerer på én gang, sejles ad to gange fra Barsø Landing på Løjt Land: Kl. 10.00 (hold 1) og kl. 10.30 (hold 2). Hjemturen sker tilsvarende kl. 13.15 og 13.45.

Tilmelding til biolog Torben Hansen på tlf.: 73 76 73 58; e-mail: tha@aabenraa.dk


Fakta om turens indhold
På turen ser deltagerne nærmere på en eng nær havnen med en meget fin botanik med sjældne engplanter som tvebo-baldrian, bukkeblad, gøgeurter, kæruld m.m. Siden går turen gennem bakkerne til nord-øen, hvor der er flotte bakkedrag med specielle overdrevsplanter.

Herfra over strandengen ved navn Nørrerevle, hvor strandtudsen holder til i små søer og vandhuller. Ved et punkt med en fantastisk udsigt over Genner Bugt, Sønderballe Hoved og Vilstrup Strand vil der blive holdt spisepause, inden turen fører tilbage til færgen ad de små hulveje.

Turens akkompagnement er fuglesangen, der netop er på sit højeste i slutningen af maj måned.