Nyhed er fra 09-07-2019

Nørreportkvarteret udsmykkes med gademøbler og kunst

I løbet af sommeren bliver der bygget gademøbler, malet et gavlmaleri og hængt lamper op i Nørreportkvarteret. 30. august holdes der fernisering, hvor alle er velkomne til at komme og opleve den unikke stemning.

09
072019

I forbindelse med områdefornyelse i den nordlige del af gågaden har ejere og lejere haft mulighed for at ansøge om et gademøbel. Gademøblet består af en række forskellige elementer, som kan kombineres på forskellige måder afhængigt af placering og funktion. På den måde kan både siddemøbler, beplantning, udstilling og skiltning integreres i samme møbel.

Med gademøblerne skabes der små opholdsområder og grønne åndehuller, der generelt gør gaden mere indbydende til ophold. Gademøblerne vil samtidig understørre en visuel sammenhæng, som giver en samlet og særlig identitet, der adskiller sig fra andre områder i byen.

I første omgang bliver der bygget gademøbler foran syv forretninger. Disse gademøbler vil stå færdige inden udgangen af august, og planen er, at der derefter kommer flere gademøbler til området.

Som et særligt identitetsskabende element hænges der desuden en lampeinstallation op på tværs af gågaden fra Ramsherred 13 til Ramsherred 18. Installationen består af forskellige lamper med ”retro-look” og skaber derved en helt særlig atmosfære i gågaden – ikke mindst i vinterhalvåret.

Samtidig udsmykker en kunstner gavlen ved Ramsherred 13 med et værk, som bliver udarbejdet særligt til Nørreportkvarteret på baggrund af inputs fra områdets bydelsambassadører og Billedkunstrådet. Gavlen kan ses fra flere vinkler, når man bevæger sig gennem gågaden, og gavlmaleriet bliver på den måde et blikfang og et trækplaster for området.

Fakta om Nørreportkvarteret
Nørreportkvarteret strækker sig fra Nørretorv til Nørreport, og visionen er, at det skal være en indbydende og spændende opholdsgade. Samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, nye gademøbler og specialbutikker skal være med til at skabe en unik stemning. En helt ny bydel, der både er en naturlig forlængelse af byens gågademiljø, og som på samme tid skiller sig ud.

Der vil løbende blive lagt information ind om de forskellige projekter på hjemmesiden www.fremtidensaabenraa.dk/Noerreportkvarteret.

Kontaktperson

Koordinator Fremtidens Aabenraa, Janni Kollerup, tlf.: 73 76 63 14; jkla@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Rune Højer, tlf.: 73 76 77 60; rhj@aabenraa.dk