Nyhed er fra 24-07-2014

Ny asfalt på Tøndervej i Aabenraa

Aabenraa Kommune går nu i gang med at lægge ny asfalt på Tøndervej i Aabenraa mellem bygrænsen og Vestvejen. Borgere og bilister vil som det første opdage, at de nuværende midter- og sideheller bliver fjernet, hvorefter en stor fræsemaskine vil bortfræse det øverste lag asfalt, så der kan lægges et nyt lag asfalt ud.

24
072014

Arbejdet med fjernelse af de nuværende heller går i gang i uge 31, og herefter går selve asfaltarbejdet i gang mandag i uge 32. Bilister anmodes om at undgå at parkere på og langs med Tøndervej i uge 32 og 33, mens fræse- og asfaltarbejdet står på.