Nyhed er fra 03-12-2015

Ny cykellegebane til Aabenraa

Aabenraa Kommune får ny cykellegebane på Høje Kolstrup. Cyklistforbundet har med støtte fra Nordea-fonden tildelt ti kommuner 0,5 mio. kr. hver til at anlægge cykellegebaner i 2016-2017. Tildelingen styrker Aabenraa Kommunes vækststrategiske fokus på at skabe mere sundhed og bevægelse.

03
122015

Aabenraa Kommune har skruet legebane-projektet Cykelslangen sammen. Cykelslangen skal skabe sammenhæng mellem cykel, leg og læring for både børn og voksne - nybegyndere og rutinerede cyklister. Cyklistforbundet er så begejstret for projektet, at de med støtte fra Nordea-Fonden har tildelt Aabenraa Kommune 0,5 mio. kr. til at etablere banen for.

- Vi er stolte over, at Cyklistforbundet har peget på os. Cykelslangen spiller utroligt fint sammen med kommunens vækststrategiske fokus på sundhed og bevægelse, og vi glæder os til at se, hvordan både skolen, borgerne og foreningerne tager cykelleg til sig. Desuden falder cykellegebanen i Høje Kolstrup godt i forlængelse af det arbejde, vi laver i den sydlige del af kommunen, hvor Padborg skal udvikles til skolecykelby. Der kan komme gode synergieffekter mellem projekterne, siger Bent Sørensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune.

Cykling på sønderjysk
Cykellegebaner er et nyt fænomen og Cyklistforbundets bud på, hvordan den særlige danske cykelkultur kan udvikles yderligere. Og de ti udvalgte kommuner har hver lavet deres bud på, hvordan en cykelbane skal se ud.

Aabenraa Kommunes Cykelslange er bl.a. inspireret af de traditionsrige sønderjyske ringridningsfester: Der bliver f.eks. opstillet en række cykelringe, der har mange anvendelsesmuligheder både for cyklister, løbere, boldspillere osv. Således er det altså ikke kun cyklisterne, der får glæde af projektet.

Men cykellegebanen er ikke kun ren leg. Det bliver også et sted, hvor børn og voksne kan træne deres cykelsikkerhed dvs. de basale cykelmanøvrer så som at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd og se til siden og tilbage uden for meget slinger i valsen. Målet er, at leg og læring går op i en højere og sjov enhed. Og derfor vil Høje Kolstrup Skole også i høj grad få glæde af banen, der kan blive et stort aktiv både i undervisningen og fritiden.

Projektet skal nu detailplanlægges og forhåbentlig kan det påbegyndes sidst på foråret, så cykellegebanen er klar til ibrugtagning ved skolestart til skoleåret 2016/17.

Se kommunens vinderforslag: Cykelslangen

Fakta

  • Cyklistforbundet har med støtte fra Nordea-fonden tildelt ti kommuner 0,5 mio. kr. hver til at anlægge cykellegebaner i 2016-2017. Kommunerne skal selv finansiere minimum halvdelen af banens pris, så det samlede beløb, der nu vil blive brugt på cykelbaner i hele landet, bliver på over 15.000.000 kr.
  • Aabenraa Kommunes projekt er blevet lavet i samarbejde mellem Høje Kolstrup Skole, Agoraen, Bydelsrådet, Aabenraa Kommune og Rambøll Byudvikling og Landskab.
  • Høje Kolstrup er valgt som bedst egnede sted til cykellegebanen, da området i forvejen rummer en række elementer inden for cykelleg, der kan udvikles på. Derudover lever området også op til de øvrige krav, der var til ansøgningen.