Nyhed er fra 19-03-2014

Ny erhvervsservice: Eva skal hjælpe jobtilflyttere

Aabenraa Kommune lancerer nu en bosætningskoordinator, der skal hjælpe jobtilflyttere til en hurtig og nem tilflytning. For eksempel med information om boligmuligheder, fritidstilbud, tilflytternetværk, partnerjob og hjælp til selvhjælp til diverse digitale tilmeldinger og ansøgninger i forbindelse med flytning.

19
032014

Bosætningskoordinatoren er en ny erhvervsservice, som virksomheder i kommunen kan henvise deres nyansatte medarbejdere til, så de hurtigt kommer på plads og oplever en god modtagelse - ikke bare på deres nye arbejde, men også i deres nye kommune.

- Vores bosætningskoordinator er en win-win-win-løsning. For det er både virksomhederne, jobtilflytterne og Aabenraa Kommune, der får gavn af servicen, siger borgmester Thomas Andresen og uddyber:

- Hvis jobtilflytterne oplever en god og hjælpsom modtagelse, er det med til at fastholde dem som god, kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne. Men det er også en hjælp for jobtilflytterne selv til at blive hurtigere integreret og få nye sociale relationer i deres nye by. Og sidst men ikke mindst så har jobtilflytternes førstehåndsindtryk af Aabenraa Kommune som bosætnings- og karriereområde stor betydning for vores image. Får de en god service og et godt indtryk, er det forhåbentlig de oplevelser, de fortæller tilbage til deres netværk i den by, de netop er flyttet fra, siger Thomas Andresen.

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at det blandt andet er det store tilflytterpotentiale i forbindelse med det ny akutsygehus og det ny psykiatriske sygehus, der har fået politikerne til at oprette servicen.

- Bosætningskoordinatoren er naturligvis for alle virksomheder, men vi forventer, at det mest er store virksomheder som for eksempel de nye sygehuse, der vil henvise deres nye medarbejdere til bosætningskoordinatoren. Og så har vi en forventning om, at det nok mest er udenlandske jobtilflyttere, for eksempel læger, der vil have behov for bosætningskoordinatorens hjælp. Danske jobtilflyttere kender sproget og systemet og kan i langt de fleste tilfælde klare både tilflytterresearch og de praktiske flyttegøremål digitalt. Men de er stadig velkomne til at kontakte hende, siger Thomas Andresen.

Aabenraa Kommunes bosætningskoordinator hedder Eva Olofin. Hun er 35 år og arbejder samtidig som giftefoged i Borgerservice. Eva Olofin taler flydende tysk, engelsk og dansk.

Hun har tidligere arbejdet som webredaktør i Tønder Kommune, hvor hun oversatte kommunens hjemmeside til tysk og engelsk.

- Da jeg flyttede til Danmark med min familie for mange år siden, stod jeg selv over for mange af de spørgsmål, som nytilflyttere har. Så jeg glæder mig til at kunne hjælpe dem med at falde godt til i Aabenraa Kommune, siger Eva Olofin.

Læs mere om bosætningskoordinatoren .