Nyhed er fra 02-02-2017

Ny Facebookside skal medvirke til at fjerne bureaukrati

Borgerne i Aabenraa Kommune får nu en nem mulighed for at pege på regler og procedurer i deres kontakt med kommunen, som de mener, kan være enklere. Borgmester Thomas Andresen lancerer i dag en Facebookside, der skal være med til at afbureaukratisere kommunen

02
022017

Kan vi få mindre bureaukrati? Det spørgsmål er årsagen til, at borgmester Thomas Andresen i dag lancerer en ny Facebookside under navnet "mindrebureaukrati". Her inviterer han alle borgere i Aabenraa Kommune til at pege på, hvor regler og procedurer gør, at samarbejdet med kommunen opleves unødvendigt besværligt eller bureaukratisk.

- Vi vil nærdemokrati og borgerinddragelse. Det er ikke bare tom snak. Med den nye Facebookside inviterer vi borgerne til at komme med deres helt konkrete bud på regler eller procedurer, som kan forenkles. Hverken politikere eller administrationen ønsker bureaukrati for bureaukratiets skyld, siger borgmester Thomas Andresen

I sin invitationsvideo på Facebook nævner borgmester Thomas Andresen indskrivning af ældre borgere på plejehjem som eksempel på ét område, hvor pårørende måske har forslag til simplere regler eller forenklede procedurer.

Det er dog helt op til borgerne at udpege områder og komme med konkrete forslag, som borgmesteren og kommunen i givet fald kan arbejde videre med.

Borgernes forslag til regelforenkling går videre
Kommunen gennemgår alle borgernes forslag til simplere regler og mindre bureaukrati.

Hvis forslaget gælder et område, hvor kommunen selv har indflydelse på regler og procedurer, arbejder forvaltningen videre med forslaget til gavn for både borgere og kommunens ansatte.

Hvis det derimod drejer sig om forslag på områder, som sorterer under enten stat eller regioner, vil Aabenraa Kommune sørge for, at forslaget deles med de relevante myndigheder.

Det kunne eksempelvis være som bidrag fra Aabenraa Kommune til det Moderniserings- og effektiviseringsprogram, som Kommunernes Landsforening (KL) og staten blev enige om i forbindelse med Økonomiforhandlingerne for 2017. Her er regelforenkling og afbureaukratisering et af fem hovedindsatsområder.

Stor borgertilfredshed med kommunens ansatte
Den nye Facebookside oprettes for at indhente borgernes forslag til at undgå unødigt bureaukrati. Den skal ikke opfattes som en undersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens ansatte, som er sat i verden til at administrere gældende regler og yde service til borgerne.

Her er det er vigtigt for borgmester Thomas Andresen at understrege, at en nylig undersøgelse viser, at Aabenraa Kommunes borgere er meget tilfredse med de kommunale ansatte, som de har kontakt med.

- Vi undersøgte i marts 2016 borgernes tilfredshed med kommunens betjening. Resultatet var opløftende med stor borgertilfredshed med den generelle betjening og en bedømmelse af medarbejderne som venlige, imødekommende og lette at komme i kontakt med, understreger Thomas Andresen.

https://www.facebook.com/mindrebureaukrati