Nyhed er fra 14-09-2017

Ny Genforeningspark foran Folkehjem

Nu skal der tegnes på en ny Genforeningspark foran Folkehjem. En arkitektkonkurrence sættes i gang i efteråret.

14
092017

Byrådet har bevilliget midler til en plan for en Genforeningspark på arealet foran Folkehjem. Hen over efteråret afholdes der en parallelkonkurrence, hvor to-tre arkitektfirmaer udvælges til at komme med deres bud på udformningen af Genforeningsparken.

Formålet med processen er, at der ved årets udgang foreligger op til tre bud på udformningen af parken, hvorefter en dommerkomité kan udpege en vinder. Vinderforslaget skal efterfølgende bruges i arbejdet med at søge fondsmidler til realiseringen af parken. I Budgetforliget har man afsat 12,3 mio. i 2019-20 til gennemførelse af en helhedsplan for Genforeningsparken, forudsat at der er tilsagn og medfinansiering fra en række fonde.

Forud for færdiggørelsen af konkurrenceprogrammet afholdes der en workshop den 19. september, hvor relevante aktører er inviteret til at deltage og komme med idéer og overvejelser. Der afholdes desuden en workshop i konkurrencefasen, hvor de udvalgte arkitektfirmaer deltager.

- Det er ønsket, at Genforeningsparken bliver en vedvarende markering af 100-året for Genforeningen, når den står færdig i 2020. Folkehjem i Aabenraa spiller en markant, historisk rolle, og en Genforeningspark på arealet foran bygningen vil kunne understrege Folkehjems betydning som kulturinstitution - både historisk og i fremtiden, siger borgmester Thomas Andresen.