Nyhed er fra 02-03-2018

Ny indsats på vej til unge med angst og depression i Aabenraa Kommune.

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Et nyt projekt i Aabenraa Kommune er nu en mulighed for unge i netop denne gruppe.

02
032018

Fire ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21, og op imod 60 % af frafaldet på uddannelserne skyldes mental mistrivsel.

Derfor har Aabenraa Kommunes Sundhedscenter og Center for Socialpsykiatri og Udsatte valgt at deltage i et projekt, hvor man skal afprøve og evaluere et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Kurset hedder "Lær at tackle angst og depression for unge".

- Da vi siden 2013 har afviklet kurser for voksne og fået rigtig gode tilbagemeldinger fra deltagerne, ser vi det som en oplagt mulighed at udbrede tilbuddet målrettet de unge. Kan vi med denne indsats hjælpe unge til at fastholde deres uddannelsesforløb eller komme i gang med en uddannelse og ikke mindst få det bedre, ligger der jo en stor gevinst i dette både for den enkelte, men også for kommunen, siger centerleder i Aabenraa Kommunes Sundhedscenter, Christian Schrøder.

"Lær at tackle angst og depression for voksne" har tidligere vist at kunne reducere angst og depression blandt voksne. Erfaringer fra andre kommuner er, at samme indsats fungerer for unge.

Projektet gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med flere kommuner heriblandt Aabenraa Kommune. Projektet forventes færdigevalueret i begyndelsen af 2019.

Det er forventet, at det første kursus starter op i løbet af marts.

Kurset strækker sig over syv mødegange á 2½ time. Der er to unge instruktører, der selv har symptomer på angst eller depression, der underviser.
Underviserne har taget en uddannelse i konceptet, der gør dem i stand til at undervise. Der er fundet og uddannet dygtige, unge instruktører, og nu søges der deltagere til forløbet.

"Lær at tackle angst og depression for unge" bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom.

Kurset foregår på tirsdage kl. 15.30-18.00 i Bjerggadehuset, Bjerggade 4Q, Aabenraa. Interesserede kan henvende sig til koordinator Birgitte Mørch Bagger, Aabenraa Kommunes Sundhedscenter på tlf: 73 76 88 87