Nyhed er fra 17-05-2018

Ny integreret daginstitution ved Lyreskovskolen: Aabenraa Kommune afholder orienteringsmøde

Vil du høre mere om samt komme med dit besyv på den nye daginstitution, som skal placeres ved Lyreskovsskolen, så vil der være mulighed for det på et orienteringsmøde 29. maj på Lyreskovskolen.

17
052018

Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune besluttede 8. maj at sende et dialogoplæg vedrørende placeringen af en ny integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i offentlig høring.

For at få alle input med i det videre forløb omkring den nye daginstitution, der skal kunne rumme medarbejdere samt 150 børn i alderen 0-5 år, afholdes der 29. maj klokken 19 et orienteringsmøde på Lyreskovskolen vedrørende det nye byggeri.

- Med en ny daginstitution ved Lyreskovskolen sikrer vi, at der kommer en tidssvarende institution i området, som vil understøtte pædagogik af høj kvalitet samt give det enkelte barn mulighed for at udfolde sig i et trygt og kreativt stimulerende miljø. Derfor håber jeg, at folk vil deltage i mødet, så de kan være med til at præge det fremadrettede arbejde, siger Kirsten Nørgård Christensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Orienteringsmødet, hvor hovedtrækkene i dialogoplægget vil blive gennemgået, forventes at have en varighed på én time alt efter, hvor mange spørgsmål der er fra de fremmødte.

Efter mødet vil der være en høringsperiode på fire uger, hvor der vil være mulighed for at indsende høringssvar til Aabenraa Kommune på dagtilbud@aabenraa.dk.

Selve dialogoplægget omkring det nye byggeri samt yderligere information kan allerede nu findes på Aabenraa Kommunes hjemmeside under Aktuelle høringer .