Nyhed er fra 24-11-2016

Ny tilskudsmodel skal udvikle idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune

Det skal kunne betale sig at sætte aktiviteter i gang i Aabenraa Kommunes haller, svømmehaller og gymnastiksale. Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at indføre en ny, transparent tilskudsmodel, der bliver indfaset fra 1. januar 2017

24
112016

Den nye tilskudsmodel gør op med tidligere tiders særaftaler og skaber i stedet ens vilkår og retning for idrætsfaciliteter, skoler og foreninger. Samtidig belønner modellen et højt aktivitetsniveau og sikrer, at idrætsfaciliteterne har kræfter til både at arbejde med drift og udvikling.

- Vi har brug for vores idrætsfaciliteter, da de i høj grad er med til at skabe rammen om det gode liv i store og små samfund. Derfor skal vi skabe gode betingelser for dem, så deres fremtid sikres, forklarer formand for Kultur- og Fritidsudvalget Hans Philip Tietje.

Forskellighed, samarbejde og koordinering er nøgleord
For at sikre faciliteternes fremtid bliver de i tilskudsmodellen inddelt i fire kategorier. Kategorierne beskriver, hvilken type facilitet den enkelte hal skal være og hvilke tilbud, der som minimum skal være på hylden. Alle faciliteterne skal nemlig ikke kunne det samme, derfor er samarbejde på tværs og koordinering faciliteterne imellem nøgleord i den videre proces. Processen giver også halinspektører, bestyrelser og foreninger de redskaber og kompetencer, der skal til for at skabe udvikling og aktiviteter.

Overgangsperiode skal sikre tid til forandring
Enkelte haller vil med den nye tilskudsmodel opleve udfordringer med driften, da de vil opleve at få mindre tilskud, hvis de ikke sætter nye tiltag i gang. Disse haller vil blive fulgt nøje, og derfor er der også lavet en 4-årig overgangsperiode.

- Vi ved, at den nye tilskudsmodel skaber udfordringer for nogle af hallerne og gør, at de skal til at arbejde på en anden måde. Derfor er der tilført ekstra økonomi til at støtte og hjælpe alle godt på vej, pointerer Hans Philip Tietje.

I overgangsperioden bliver et eventuelt mindre tilskud gradvis indfaset. Aabenraa Kommune dækker således 100% af et eventuelt mindre tilskud i 2017.

Bred politisk opbakning
Den endelige godkendelse af tilskudsmodellen krævede et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Det var vigtigt for udvalget at holde fokus på Grænsehallerne, Kliplevhallen, Bov Svømmehal og Bolderslev Fritidscenter i forbindelse med overgangsordingen. Det gælder blandt andet særlige udviklingsforløb og en undersøgelse af, om der er særlige behov for investeringer, der kan fremtidssikre faciliteterne. Ligeledes sikrer modellen harmoniserede tilskud til friluftsbadene i Ravsted og Bylderup.

- Det, at beslutningen blev sparket til hjørne, gav os tid til de justeringer, der gør, at vi nu står med bred politisk opbakning omkring tilskudsmodellen og dermed kan sikre den fremtidige udvikling af alle faciliteter, konstaterer Hans Philip Tietje.

I tilskudsmodellen er indarbejdet et udviklingstilskud, som aktiveres i et samspil mellem den enkelte facilitet og Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune har allerede igangsat uddannelse for bestyrelser, halinspektører og frivillige.

FAKTA

  • Idrætsfacilitetsområdet er under forandring med nye brugerbehov, det stiller nye krav til faciliteterne.
  • På idrætsfacilitetsområdet har der siden kommunesammenlægningen i 2007 været forskellige aftaler og vilkår for Aabenraas idrætsfaciliteter. Med den nye tilskudsmodel bliver der skabt ens vilkår og betingelser for idrætsfaciliteter, foreninger og skoler i hele kommunen.
  • Aabenraa Kommune har siden 2015 gennemført en analyse- og udviklingsproces, der har ført til 10 konkrete anbefalinger, som forvaltningen arbejder med at implementere løsninger på. Analysen findes her:
    https://www.aabenraa.dk/media/3399980/idraetsfacilitetsanalyse_aabenraa-kommune_2016.pdf
  • Byrådet har under budgetforhandlingerne tilført 1,5 mio. kr. til idrætsfacilitetsområdet i 2017, hvilket muliggør en 4-årig overgangsperiode.
  • Ordet idrætsfaciliteter dækker i denne sammenhæng over haller, svømmehaller og udendørs idrætsanlæg i Aabenraa Kommune.