Nyhed er fra 04-08-2014

Ny tryghedsskabende boform for ældre

Aabenraa Kommune lancerer et helt nyt bo-koncept for ældre borgere. På det nye plejecenter Rise Parken i Rødekro er der etableret 12 boliger til ældre borgere, hvis primære behov er tryghed og et ønske om at indgå i et socialt fællesskab. Tilbuddet, hvor der samtidig er ansat en social vicevært, er unikt i Danmark.

04
082014

Kravet til at kunne lave individuelle løsninger for borgere i Aabenraa vokser, det gælder også måden at bo på. Tidligere har kommunen kunnet tilbyde plads på plejehjem eller i ældrebolig. Men flere ældre borgere oplever ikke sig selv klar til at flytte på plejehjem, specielt fordi de er mentalt velfungerende. Ligeledes oplever de at tilværelsen i en selvstændig bolig kan være meget ensom og utryg.

Fra 15.august tilbyder Aabenraa Kommune således et nyt botilbud, hvor fællesskab og tryghed er de bærende elementer.

Der er tale om 12 boliger med fælles social vicevært, og de første 3 pladser er besat.
For de borgere, som har lyst til det, vil der også være mulighed for at afprøve diverse teknologiske hjælpemidler, hvilket kan give Aabenraa Kommune øget praktisk erfaring med anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

Aabenraa Kommunes Social- og Sundhedsudvalg besluttede etablering af de nye boliger i april i år, og boligerne er nu klar til indflytning.

- Det er socialudvalgets håb, at vi med det nye tiltag kan tilbyde flere ældre en individuel tilpasset bolig, udtaler Povl Kylling Petersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget

Der blev i juni afholdt informationsmøde for de borgere, som stod på venteliste til ældrebolig. De fremmødte var meget begejstrede, og 3 udpegede i forbindelse med mødet hver sin bolig, som de ønsker, at bo i.

Alle borgere, som kan have interesse i denne boform, og som har behov, der ikke kan varetages i egen bolig, har mulighed for at ansøge om en af boligerne. Dette skal ske ved henvendelse til Visitation og Rehabilitering i Aabenraa Kommune tlf. 7376 790. Man kan også lave en aftale med plejecenter Rise Parken om at se lejlighederne.