Nyhed er fra 16-06-2016

Nyt center skal yde hjælp til frivillige organisationer

Aabenraa Kommune etablerer et frivilligcenter, som skal hjælpe foreninger med forskellige opgaver og udfordringer. Frivilligcentret etableres officielt ved en stiftende generalforsamling 28. juni på Aabenraa Bibliotek

16
062016

Aabenraa Kommune har fået støtte fra Socialstyrelsen til at etablere et frivilligcenter, som både skal være med til at forbedre forudsætningerne for at lave frivilligt socialt arbejde og samtidig skabe gode rammer for det frivillige foreningsliv. Frivilligcenteret skal bl.a. yde foreningsservice og hjælpe med PR og rekruttering af frivillige.

- Etableringen af et frivilligcenter i Aabenraa Kommune understøtter kommunes ønske om at give de frivillige og deres foreninger de bedst mulige rammer for at udføre det arbejde, de brænder for. De gør et stort stykke arbejde til gavn for rigtigt mange borgere, siger Povl Kylling Petersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Etableringen af centret vil løbe over en toårig projektperiode. Det sker ved hjælp af en bevilling på i 510.000 kroner fra Socialstyrelsen og en kommunal medfinansiering på 190.000 kroner i det første år.

De frivilliges center
Frivilligcenteret skal være de frivillige foreningers og bygger derfor på deres ønsker og behov.

Ansøgningen til Socialstyrelsen er skrevet på input fra et borgermøde i oktober 2015, hvor en lang række frivillige organisationer efterlyste støtte til bl.a. administrative opgaver, PR, rekruttering af frivillige og synliggørelse af aktiviteter. Siden har Aabenraa Kommune holdt en række møder med relevante frivillige foreninger for at blive helt skarp på frivilligcentrets rolle. Og der er nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe med frivillige, som sammen med kommunen planlægger etableringen af centeret.

- Vi har rigtigt mange forskellige opgaver i de frivillige foreninger, og det vil være en stor hjælp, at vi nu får et center, hvor vi f.eks. kan få råd og vejledning om lovgivning eller kurser i, hvordan man laver et regnskab. Jeg ser også frem til, at centeret kan være med til at skabe mere netværk de frivillige foreninger imellem, så vi kan dele erfaringer og viden med hinanden, siger Jytte Westphal formand for Scleroseforeningen.

Stiftende generalforsamling
Frivilligcentret etableres officielt tirsdag 28. juni kl. 19, når der er stiftende generalforsamling på Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa, hvor der vælges en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de frivillige foreninger i hele kommunen. Foreninger kan tilmelde sig på mail til lmhans@aabenraa.dk . Derefter er det bestyrelsen, der med støtte fra kommunen driver processen med at etablere centeret videre.

Det er også bestyrelsen, der ansætter en leder af centeret og finder egnede lokaler. Da Aabenraa Kommune er en geografisk stor kommune, er det målet, at det bliver muligt at møde frivilligcenteret forskellige steder rundt om i kommunen.

Der er opbakning til etablering af frivilligcenteret bl.a. fra Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Hvad skal frivilligcenteret hjælpe med?
Frivilligcenterets opgaver bliver bl.a.:

  • Foreningsservice - hjælp til administrative opgaver som regnskab, indberetning af informationer, lovgivning m.m.
  • PR og synliggørelse af aktiviteter og tilbud
  • Rekruttering af frivillige
  • At matche foreninger med frivillige og borgere, der kan få gavn af foreningernes tilbud og aktiviteter
  • At arrangere kurser og temadage
  • At skabe netværk foreningerne imellem
  • At tilbyde foreninger, grupper og klubber at låne lokaler til mødeaktiviteter

FAKTA
Læs evt. mere om det nye frivilligcenter her.

Der findes 65 frivilligcentre fordelt på 60 kommuner.
Socialstyrelsen har netop offentliggjort en evaluering af frivilligcentrene. Evalueringen kan ses her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-frivilligcentrene