Nyhed er fra 06-02-2014

Nyt lys over kommunen

I løbet af 2014 begynder Aabenraa Kommune at udskifte gadelamper i kommunens byer og landsbyer. Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget at gå i gang med projektet og beder nu byrådet om at frigive 78,7 mio. kroner.

06
022014

Det er en investering af de helt store, der sættes i værk, når der i årene 2014-2017 skal skiftes gadelamper i hele kommunen.

I april sidste år vedtog byrådet, at Aabenraa Kommune må optage et lån til udskiftning af de mest energislugende gadelamper i perioden. Formålet er blandt andet at spare kommunen for udgifter på lang sigt. Den forventede besparelse, når udskiftningen er fuldt implementeret i 2017, vil ligge på ca. 5 mio. kroner om året. Tilbagebetalingen af lånet finansieres altså af besparelsen.

- Det er en investering, vi har talt om meget længe. Det glæder mig rigtig meget, at vi nu snart kan sætte gang i projektet, som vil komme alle kommunens borgere til gavn. I alle byer og landsbyer får vi en ensartet og pæn, mere moderne og altså energibesparende belysning, pointerer formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Sørensen.

Aabenraa Kommune vil i alt udskifte 12.275 af kommunens ca. 17.000 gadelamper. De resterende lamper er der i øjeblikket ingen planer om at udskifte, fordi det er lamper, der ikke vil være den store energimæssige besparelse i at udskifte.

De nye gadelamper kommer op inden for byzoneskiltene på veje og stier. Gade- eller vejlys uden for byzoneskiltene er altså ikke med i projektet.

- Ud over, at vi sparer udgifter og mindsker vores CO2-udslip ved at udskifte de mange lamper, får vi også rettet op på et andet problem. Nemlig at der enkelte steder simpelthen ikke er nok lys på vejen eller gaden. De nye lamper lever fuldt ud op til den lysstyrke og lysmængde, der er påkrævet, slår Bent Sørensen fast og fortsætter:

- Og så er det også glædeligt, at licitationen blev 7 mio. kroner billigere end budgetteret, så vi får mindre samlet udgift, end vi oprindeligt havde regnet med.