Nyhed er fra 18-08-2014

Områdefornyelse i Aabenraa godkendt i ministeriet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sagt ja til, at Aabenraa Kommune kan sætte projekt Områdefornyelse i gang i den sydlige del af Aabenraa midtby. Spaden forventes sat i jorden til foråret.

18
082014

Områdefornyelsen er et omfattende millionprojekt, der skal forskønne den sydlige del af Aabenraa midtby. Det er samtidig første skridt mod realiseringen af den overordnede udviklingsplan for fremtidens Aabenraa, som blev vedtaget i byrådet for få måneder siden.

Det er planen, at områdefornyelsen skal ske gennem en række konkrete delprojekter. Herunder er listen over de projekter, der skal tilføre området et fysisk løft:

  • Rådhusgade forskønnes og trafiksikres
  • Vestergade og Skibbrogade forskønnes og trafiksikres
  • Etablering af en forbindelse over Møllemærsk mellem Slotsgade og Brundlund Slot
  • Opgradering af Søndergade
  • Opgradering af Markedspladsen
  • Styrkelse af Storetorv som den største plads i den historiske bymidte
  • Opgradering af Søndertorv
  • Etablering af en legeplads i Genforeningshaven

Med ministeriets godkendelse af Aabenraa Kommunes program for områdefornyelse er næste skridt et udbud, der skal resultere i valg af en rådgiver på det omfattende projekt. Områdefornyelsen løber over 5 år og skal være gennemført senest sommeren 2019.

Når rådgiveren er på plads, indkaldes der til borgermøde, så borgere, erhvervsdrivende og andre med interesse i området kan komme med input til, hvordan indsatserne i programmet konkret skal udformes. Borgermødet forventes afholdt i løbet af januar 2015. Derefter skal indsatserne detailplanlægges, og som det ser ud nu, er planen, at spaden går i jorden på den første indsats i løbet af foråret 2015.

- Vi har travlt med at komme i gang med at give den del af byen et tiltrængt løft, nu hvor områdefornyelsen både er vedtaget i byrådet og godkendt i ministeriet. Det glæder mig også meget, at vi allerede - få måneder efter vedtagelsen af Fremtidens Aabenraa - er klar til at gennemføre første etape. Det viser omverdenen, at Aabenraa Kommune ikke sidder på hænderne. Vi handler, siger formanden for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Områdefornyelsen tænkes gennemført i etaper. Rækkefølgen fastlægges i samråd med rådgiveren og koordineres med forsyningsselskaberne, som også skal grave i området. Arbejdet tilstræbes planlagt, så det generer områdets beboere og erhvervsdrivende i kortest mulige perioder.

- Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan, for at arbejdet bliver udført til mindst mulig gene for folk. Men det kan ikke undgås, at trafikken, beboerne og butikslivet bliver berørt, når der f.eks. skal lægges ny vejbelægning. Vi må altså trække lidt på folks tålmodighed, mens det står på. Til gengæld har man det flotte resultat at glæde sig til. Det bliver til gavn for alle kommunens borgere, fordi det gør vores hovedby mere attraktiv både for borgere, handlende og potentielle tilflyttere, understreger Philip Tietje.

Vækst- og Udviklingsudvalget blev orienteret om ministeriets godkendelse på sit møde 14. august. Områdefornyelsen er et af projekterne i Byrådets Vækstplan 2018.

Man kan følge med i projektet ved at tilmelde sig en nyhedsmail, der jævnligt udsendes med nyt om Fremtidens Aabenraa, Områdefornyelsen, Multiarena Aabenraa og andre store byudviklingsprojekter. Tilmelding skal ske via www.aabenraafremtidenskøbstad.dk .