Nyhed er fra 04-05-2017

Opstart af landskabskunst mellem Varnæs og Bovrup

Landskabsarkitekt Hanne Bat Finkes landskabskunst RaRbat, er nu klar til at blive udført på strækningen mellem Varnæs og Bovrup. Entreprenøren er begyndt på arbejdet i denne uge

04
052017

Der opstilles 12 blomsterlignende figurer i to grupper langs stien. De bliver belyst om aftenen. Derudover anlægges en 2 meter bred blomsterstribe langs cykelstien sammensat specielt til tiltrækning af bier, der har trange kår i vores landskaber.

Blomsterfigurerne, som er 12 agersnerler i akryl, er under produktion i New York og forventes til Danmark i juli måned. Den specielle teknik med at støbe i massiv akryl bliver udført på et akrylværksted af en 80-årig skulptør.

Arbejdet vil foregå langs cykelstien. Det vil være muligt at færdes på cykelstien i hele anlægsperioden, og entreprenøren vil holde et skarpt øje med færdslen på stien. Arbejdet standser i de perioder om morgenen og eftermiddagen, hvor skolebørn passerer. Entreprenørerne vil i det hele taget under hele etableringsperioden arbejde med stor respekt for færdslen langs stien. I forbindelse med nedgravning af elkabler og sætning af fundamenter til blomsterfigurerne, vil arbejdsområdet blive afmærket.

Arbejdet vil fortsætte frem til august. Landskabskunsten forventes indviet i uge 33.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem Statens Kunstfond, Aabenraa Kommunes Billedkunstråd og Aabenraa Kommune.