Nyhed er fra 15-04-2016

Overskud af P-pladser

Aabenraa Kommune har fået analyseret parkeringsforholdene i Aabenraa. Analysen er en dataindsamling, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af en parkeringsstrategi for hele bymidten. Den overordnede konklusion er, at der i dag er et tilfredsstillende antal p-pladser, idet 30 % af pladserne er ledige i det mest belastede tidsrum

15
042016

Konsulentfirmaet Via Trafik har i marts gennemført registreringer af parkeringsforholdene i Aabenraa, og det er der kommet en rapport ud af, som nu er tilgængelig på aabenraa.dk.

Via Trafik har registreret, at der ud af midtbyens ca. 3.000 p-pladser er ca. 900 ledige pladser i det mest belastede tidsrum, som er torsdag kl. 11-12.

Samtidig viser dataindsamlingen, at der er et pres på de parkeringspladser, der ikke har tidsbegrænsning tæt på gågaden, og der er pres på p-pladserne ved campus, ved SOSU-Syd. Til gengæld er der god plads på p-pladser uden tidsbegrænsning ved Møllemærsk og ved Gasværksvej.

Der er også god plads på p-pladser med 2-timers parkering. Alene i området omkring Madevej og Skrænten inkl. Føtex p-kælder er der ca. 250 ledige 2-timers-pladser på det mest belastede tidspunkt.

Det er nogle af konklusionerne i den 34 sider lange rapport, som ud over dataindsamlinger også bygger på to spørgeskemaundersøgelser: én blandt folk, der parkerer i Aabenraa og én blandt de erhvervsdrivende i midtbyen.

- Der er blevet gjort et godt forarbejde for, at vi kan gå videre med at skabe en egentlig strategi for parkering i Aabenraa. Der skal naturligvis være p-pladser nok, og vi har allerede rigtigt gode muligheder for parkering set i forhold til hovedbyerne i de øvrige sønderjyske kommuner. Men det betyder jo ikke, at forholdene ikke kan blive bedre. Strategien er altså ikke kun et spørgsmål om flere pladser, men også synlighed og optimal brug af de eksisterende pladser, påpeger Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Både Teknik- og Miljøudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget har parkeringsstrategien på dagsordenen på deres møder i maj. Inden da udarbejder kommunens rådgiver Via Trafik et udkast til strategien. Der lægges op til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget i juni.

Dataindsamlingen er præsenteret for udvalgene og en følgegruppe bl.a. bestående af repræsentanter for Shop i City, Business Aabenraa, Visit Aabenraa og p-vagtordningen. På samme måde vil oplægget til strategien også blive præsenteret for følgegruppen.

- Det er meget vigtigt, at vi får udarbejdet en parkeringsstrategi, der fremtidssikrer Aabenraa, så både folk der bor, arbejder og færdes i byen vil opleve, at man altid kan finde en parkeringsplads i Aabenraa. Vi har hørt de argumenter, der er kommet frem, og de indgår naturligvis som overvejelser i det videre arbejde, pointerer Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

FAKTA

Rapporten er tilgængelig via fremtidensaabenraa.dk

http://fremtidensaabenraa.dk/parkeringsstrategi/

Arbejdet med dataindsamling og en parkeringsstrategi skal gøre det muligt for Aabenraa Kommune at holde overblik over det samlede parkeringsbillede i forbindelse med de mange projekter, der gennemføres nu og fremover i forbindelse med byens udvikling til Fremtidens Aabenraa.