Nyhed er fra 07-04-2017

P-huset ved Skrænten i Aabenraa skal renoveres

Det midterste dæk på det kommunale p-hus ved Madevej og Skrænten i Aabenraa er lukket fra 18. april til 11. maj på grund af renovering

07
042017

Hvis man plejer at holde på det midterste dæk i p-huset ved Skrænten i Aabenraa, skal man finde et andet sted at sætte sin bil fra tirsdag efter påske 18. april til torsdag 11. maj.

Det midterste dæk bliver nemlig spærret af på grund af renovering.

Det vil sige, at der i den periode er en tredjedel mindre plads at parkere på af p-husets 450 p-pladser, så der henvises til øvrig parkering i området bl.a. ved Sønderjyllandshallen, hvor der dagligt er ledige pladser.

- Vi er klar over, at det er til ulejlighed for brugerne, at vi lukker det midterste dæk, men det er desværre nødvendigt i en kort periode, fordi vi skal renovere et såkaldt katodiske beskyttelsesanlæg i p-huset, som er placeret på det midterste dæk. Det er et anlæg, der forhindrer betonen i at erodere, forklarer afdelingschef for Drift & Anlæg Jesper Juhl Kristensen.

Samtidig med, at katodeanlægget renoveres, benytter Aabenraa Kommune lejligheden til bl.a. at skifte nogle fuger og udføre enkelte andre mindre arbejder.

FAKTA om katodeanlæg
Når der om vinteren saltes på det øverste parkeringsdæk, kan der, hvis betonen ikke er helt tæt, sive saltvand ind betonen, som kan nedbryde det armeringsjern, der er med til at give konstruktionen styrke.

Det katodiske beskyttelsesanlæg er med til at sikre, at betonen i parkeringshuset ikke bliver svækket og nedbrudt. Lidt populært kan man sige, at nedbrydningen forhindres ved at "sætte strøm" til konstruktionen ved hjælp af katodeanlægget.