Nyhed er fra 25-07-2014

Pas på ilden

Selvom der er udsigt til lidt nedbør i weekenden, er risikoen for naturbrande stor især på udsatte steder med nåletræsplantager og hede/lyngarealer. Det gælder f.eks. på Rømø og sommerhusområderne langs den jyske vestkyst.

25
072014

Derfor opfordrer Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg og Varde Kommune til stor forsigtighed og omtanke, når man færdes i naturen.

Kommunerne opfordrer i fællesskab til at følge disse gode råd:

  1. Undgå rygning og åben ild eller grill, hvor der er åbenlys risiko, at en brand hurtigt kan sprede sig. Respekter de lokale restriktioner, herunder at det i forvejen er forbudt at anvende åben ild og rygning i nåletræsplantager og lyng/hedearealer.
  2. Lad være med at kaste cigaretskodder fra dig på de steder, hvor der er mulighed for, at de kan tænde ild i omgivelserne. F.eks. grøftekanter.
  3. Hold altid bål eller grill under opsyn.
  4. Sørg for at have en ildslukker, vandslange eller en spand vand i nærheden, så du kan forhindre, at en brand spreder sig.
  5. Sørg for, at du har mulighed for at alarmere brandvæsnet på 112. Husk, at du skal kende adressen der, hvor du er. Alternativt kan du bruge 112 appen.

Ved planlægning af større lovlige afbrændinger i landbruget eller skovbruget bør det i øjeblikket overvejes, om ikke de kan udsættes til en periode, hvor det er mindre tørt.