Nyhed er fra 04-06-2019

Potentialejægerne: Ny indsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har i de seneste år investeret massivt i at få kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet via investeringsstrategierne KIK og KIK II. Potentialejægerne er en af de seneste indsatser, der er kommet godt fra start og allerede skaber en positiv forandring for de deltagende borgere.

04
062019

20 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere primært over 25 år med problematikker inden for stress, angst og depression samt lettere fysiske udfordringer er i øjeblikket i gang med et forløb, der skal genskabe troen og kontakten til deres eget potentiale, så de kan bidrage på arbejdsmarkedet. Derfor har indsatsen også fået navnet Potentialejægerne.

- Målsætningen er først og fremmest at få flyttet borgerne ud på arbejdsmarkedet. Lehman & Partners har sammen med Aabenraa Kommune tilrettelagt en indsats, som er med til styrke borgerne i troen på sig selv, fordi alle mennesker kan noget og er noget, siger Helle Lehman, direktør i Lehman & Partners, om projekt Potentialejægerne, som foregår i et samarbejde med blandt andet Arena Aabenraa, DGI og lokale virksomheder.

- Det har været væsentligt med investeringsstrategien KIK II, at der var forskellige indsatser til de forskellige grupper af borgere, hvor vi får udnyttet deres potentiale i at samarbejde med lokale organisationer og virksomheder. Her er projektet Potentialejægerne en af de indsatser, der allerede nu viser vejen, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt.

Borgerne har allerede været ude på en del aktiviteter, der blandt andet skal være med til at give dem evnen til at holde fokus i udfordrende situationer, tage ansvar for en opgave, justere tanke og handling alt efter omstændigheder og krav uden at miste troen på sig selv eller opgaven samt evnen til at identificere og håndtere egne og andre medmenneskers følelser.

I de kommende uger vil borgerne også få mulighed for at blive styrket i ovenstående, så de bliver bedre rustet til at bidrage på arbejdsmarkedet. Det sker i samarbejde med blandt andet DGI og Arena Aabenraa, hvor der er strikket forskellige forløb sammen i forhold til kost og motion.

Efter forløbet er forventningen, at 60 procent af de 20 deltagende borgere bliver selvforsørgende. Status for nuværende er, at to borgere er kommet i job, mens otte øvrige er kommet i praktik.

Fakta

  • Første udgave af KIK havde fokus på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mens KIK II har et bredere fokus på alle kontanthjælpsmodtagere – herunder de job- og uddannelsesparate i Aabenraa Kommune.
  • Den konkrete målsætning er at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere fra godt 1.100 primo 2018 til under 800 inden maj 2022.
  • Aabenraa Kommune investerer samlet 60,5 millioner kroner i KIK II-strategien, der løber fra 1. juni 2018 til 1. maj 2022.
  • 23,5 millioner kroner investeres i personale samt øvrige omkostninger, mens 37 millioner kroner investeres i forskellige indsatser under Arbejdsmarkedsudvalget.

Kontaktperson

Formand Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Direktør Lehman & Partners, Helle Lehman, tlf.: 20 10 05 26; e-mail: helle@lehman-partners.dk

Projektleder KIK II, Wickie Lund, tlf.: 73 76 86 03; e-mail: wkl@aabenraa.dk

Projektleder Lehman & Partners, Sandi Müller, tlf.: 20 47 37 50; e-mail: sandi@lehman-partners.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk