Nyhed er fra 05-07-2018

Priser til god arkitektur

På Arkitekturens Dag i oktober uddeler Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit. Interesserede kan frem til 1. august indsende deres bud på, hvem de mener, fortjener priserne.

05
072018

Nytænkende nybyggeri? Smukke istandsættelser med respekt for det originale? Spændende og funktionelle institutioner? Behagelige byrum?

Hvert andet år findes en vinder af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit. Derfor opfordres interesserede borgere til at indsende deres bud på, hvem der fortjener priserne.

Det er en bedømmelseskomité der udpeger vinderen af Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen blandt de indkomne forslag, mens det er borgerne som afgør vinderen af Borgernes Favorit.

Hvem kan få prisen?

Arkitekturprisen kan gives til gode eksempler på:

  • Privat og offentligt nybyggeri
  • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
  • Istandsættelse af eksisterende bygninger
  • Anlæg, by- og landskabsrum, grønne områder, parker og pladser

Bygningsforbedringsprisen kan gives til smukke renoveringer af:

  • Fredede bygninger
  • Bevaringsværdige bygninger
  • Ikke SAVE-registrerede bygninger fra før 1950

Det er afgørende, at byggeprojektet skal være færdiggjort i perioden fra 1. august 2016 til 1. august 2018 og være taget i brug.

I 2016 gik Arkitekturprisen til både Psykiatrisk Sygehus og Aabenraa Statsskole, mens der var rosende omtale til afd. 15 på Frueløkke. Byhuset på Nygade 61 i Aabenraa fik Bygningsforbedringsprisen, mens Storegade 11 i Aabenraa fik rosende omtale. Enfamiliehuset på Lergård 38 løb med titlen som ”Borgernes Favorit 2016”.

Kandidater til de to priser kan indstilles ved at sende en adresse og en kort beskrivelse af projektet, gerne med fotos, til plan@aabenraa.dk eller til Kultur, Plan og Fritid, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa mærket: "Arkitekturpris". Indstillingen skal sendes inden 1. august. Man er velkommen til at indsende flere bud.