Nyhed er fra 20-12-2019

Projekt i Aabenraa skal udvikle fremtidens klimasikring

Aabenraa Kommune skal udvikle scenarier for de bynære havnearealer i Aabenraa. Projektet støttes af partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

20
122019

Partnerskabet støtter kommunernes arbejde med at finde nye svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

I blandt de otte udvalgte projekter er Aabenraa Kommune med projektet ”Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden”.

- Som en af de danske byer, der har størst risiko for oversvømmelser grundet klimaforandringerne, er det vigtigt, at vi træffer de rigtige valg i forhold til brugen og sikringen af vores bynære havnearealer. Det kan dette projekt hjælpe os med, siger Arne Leyh Petersen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommunes projekt består af en udvikling, konkretisering og vurdering af tre-fire scenarier for de bynære havnearealer i Aabenraa. Scenarierne skal undersøge, hvordan forskellige anvendelser af arealerne både kan understøtte byens identitet, fjordens attraktivitet og indeholde risikohåndtering i forhold til klimahændelser.

Scenarierne skal også anvendes til at illustrere de begrænsninger og trusler med hensyn til fremtidig fleksibilitet i klimasikringsløsningerne og økonomiske tab ved oversvømmelser. Målet er, at scenarierne giver beslutningstagere og andre interessenter et større grundlag for at træffe de store valg med hensyn til byens udvikling, og hvordan oversvømmelsesrisikoen skal håndteres.

- Vi står med nogle udfordringer omkring håndteringen af de klimatiske ændringer og arbejder konstant på at lave smarte løsninger, når vi udvikler vores byer. Vi er stolte over at have fået midlerne, og at vi nu skal bruge dem til at blive endnu klogere på fremtiden omkring byen, siger Philip Tietje, formand for Vækstudvalget for Land og By i Aabenraa Kommune.

Projektet løber til slutningen af 2020, og Aabenraa Kommune får i alt 915.000 kroner til at udvikle scenarier for de bynære havnearealer.

Fakta:

- Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania støtter op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer. Realdania har afsat op til 60 millioner kroner til projekter, der gennemføres som del af partnerskabet.

- For projekter, der udvælges til realisering, stiller Realdania med op til 50 procent af anlægssummen til de enkelte projekter. Kommunerne skal selv finde den resterende finansiering. Andre projekter vil kunne få midler til udvikling af projekter. Ud over den økonomiske støtte får de udvalgte projekter også mulighed for at få vejledning fra Kystdirektoratet.

- Partnerskabet har i første omgang udpeget otte projekter, der modtager støtter og hjælp til udvikling. Senere vil et mindre antal blive udvalgt til også at modtage realiseringsstøtte, ligesom der vil være en ny ansøgningsrunde, hvor projekter kan modtage støtte til modning og proces.

- Læs mere på www.realdania.dk/tema/havvandsstigninger

Kontaktperson

Formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje, tlf.: 61 33 66 77; e-mail: pti@aabenraa.dk

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen tlf.: 22 42 51 58; e-mail: arlp@aabenraa.dk

Afdelingschef for Kultur, Plan & Fritid, Bo Riis Duun, tlf.: 51 31 92 57, e-mail: brd@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90, e-mail: ksje@aabenraa.dk