Nyhed er fra 24-05-2016

Projekt SundSkole 2020 får 5 mio. kr. af A.P. Møller Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 5 millioner kroner til Aabenraa Kommunes ambitiøse projekt SundSkole 2020. Projektet skal øge læringen blandt de 6300 elever i kommunens folkeskoler. Det skal ske gennem mere trivsel, sundhed og bevægelse og partnerskaber med eksterne aktører.

24
052016

- I Aabenraa Kommune vil vi skabe sundhed og læring. SundSkole 2020 er et godt eksempel på, at vi også gør en ekstra indsats for det. Jeg er glad for, at medfinansieringen fra A.P. Møller Fonden giver os mulighed for at give dette ambitiøse projekt et ekstra boost, siger borgmester Thomas Andresen.

Gennem seks delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger omkring sundhed og bevægelse og øget samarbejde med forenings-, erhvervs-, og kulturlivet i kommunen.

Blandt de mange tiltag i projektet er oprettelse af sundheds- og bevægelsesråd på alle kommunens folkeskoler, udbud af nyt valgfag, hvor eleverne skal arrangere motionsevents, oprettelse af en grejbank, hvor alle skoler, foreninger og idrætscentre kan låne udstyr af hinanden samt forskellige efteruddannelsesforløb for lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og ledere.

SundSkole 2020 skal også være med til at udfolde skolereformens vision om den åbne skole:

- Vores skoler skal mere ud i samfundet, og samfundet skal mere ind i vores skoler. Derfor lægger projektet også vægt på at skolerne indgår konkrete partnerskabsaftaler. For eksempel med lokale virksomheder, foreninger eller andre offentlige aktører, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen.

- I Aabenraa Kommune tror vi på, at bevægelse både styrker elevernes sundhed, læring og sociale relationer og kompetencer. Derfor glæder jeg mig til at følge projektet i de kommende år, siger Kirsten Nørgård Christensen.

SundSkole 2020 løber, som navnet antyder, til år 2020. Til at understøtte skolerne og koordinere gennemførelsen af de mange delprojekter skal der opbygges et lille medarbejderteam og ansættes en projektleder.

SundSkole 2020 er et tværfagligt projekt, der går på tværs af forvaltningerne Børn & Skole, Social & Sundhed og Kultur, Miljø & Erhverv. Den samlede projektøkonomi er 23,7 mio. kr. i de kommende fire år. Heri indgår de 5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Egenfinansieringen for Aabenraa Kommune er 18,7 mio. kr.

Læs mere på SundSkole2020.dk