Nyhed er fra 23-06-2017

Pulje til at forebygge og hjælpe ældre ud af ensomhed

Social- og sundhedsudvalget har igen i 2017 øremærket 227.000 kr. til aktiviteter, der skal opspore, forebygge og modvirke ensomhed hos ældre over 60 år, der føler sig uønsket alene.

23
062017

- Der er en del ældre, som føler sig ensomme, f.eks. fordi de har mistet deres partner, deres partner er alvorlig syg eller måske selv har været indlagt i længere tid. I de situationer kan det være svært at fastholde sociale relationer og deltage i de fællesskaber, man plejer. Vi ønsker nu at støtte aktiviteter målrettet lige præcis denne gruppe ældre, siger Povl Kylling Petersen, formand for social- og sundhedsudvalget.

Med puljen kan frivillige foreninger, aktivitetscentre, bruger- og pårørenderåd på plejecentre og plejecentrenes venneklubber søge støtte til eksempelvis:

transportudgifter til kollektive hente-/bringe ordning med henblik på deltagelse i eksisterende og nye aktiviteter og arrangementer,
følgesvende, der motiverer og tilbyder at følge den ældre til aktiviteten de første par gange,
arrangementer og aktiviteter på plejehjem, der foruden deltagelse af beboere også sikrer deltagelse af borgere i målgruppen,
fællesspisning, spisevenner og fælles madlavning.

Der gives ikke støtte til løn, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud

Puljen uddeles i samarbejde med Seniorrådet, der behandler og anbefaler ansøgningerne, inden politisk prioritering. Frist for ansøgning til puljen er 1. september 2017.

Find ansøgningsskema og læs mere