Nyhed er fra 07-12-2021

Rammerne for misbrugsbehandling i privat regi er nu på plads

I budget 2022-2025, der blev vedtaget i september, er der afsat 1,25 millioner kroner i de kommende to år til misbrugsbehandlingsforløb i privat regi. Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget har nu godkendt kriterierne for visitationen til behandlingen.

07
122021

Et enigt byråd vedtog i september Aabenraa Kommunes budget 2022-2025, hvor der blandt andet blev afsat 1,25 millioner kroner i 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlinger i privat regi svarende til 10 årlige forløb.

- Det afsatte beløb vidner om, at vi fortsat har stort fokus på de sårbare borgere i Aabenraa Kommune. Derfor glæder jeg mig også over, at der nu er blevet fastsat kriterier for visitationen. Det betyder, at vi snart kan komme ud over rampen og få hjulpet de af vores sårbare borgere, for hvem et misbrugsbehandlingsforløb er den rigtige hjælp, siger Karsten Meyer Olesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Kriterierne er som følger:

  • At borger er motiveret for behandling. Det er således ikke tilstrækkeligt at pårørende ønsker behandlingen.
  • At borger har gode forudsætninger for det frie valg ved at kunne vælge mellem dag-/eller døgnbehandling, hvorfor det er vigtigt, at fordele og ulemper ved begge behandlingsformer tydeliggøres for borger.
  • Dagbehandling skal leve op til det mindst indgribende princip, således at borgeren kan bevare tilknytningen til beskæftigelse/uddannelse og sit netværk i nærområdet.
  • Døgnbehandling skal sikre, at borger kommer væk fra sit nærmiljø og afskærmes fra negative kontakter.
  • At der er god evidens for behandlingen og/eller god erfaring med behandlingsstedet. Derudover er det et krav, at der er et konstruktivt samarbejde mellem behandlingsstedet, borgeren og Rusmiddelcenter/Jobcenter om planen for borgerens afrusning og løbende statusmøder parterne imellem med henblik på, at der sker udvikling i f.t. borgerens afhængighed og tilstand.
  • At der benyttes tilbud, der forefindes på tilbudsportalen.
  • At behandlingssted, borger og Rusmiddelcenter/Jobcenter forpligter sig til samarbejde om en plan for det videre forløb efter borgerens ophold i behandlingsstedet. I forhold til servicelovens §101 er det et krav at lave en grundig udredning og helhedsorienteret plan for borgerens forløb samt tilbyde borgeren en handleplan efter servicelovens §141. Det medfører, at der skal laves en samlet plan og indsats for de livsområder, der udfordrer borgeren, også efter endt døgnbehandling.

I samarbejde har Jobcenteret og Rusmiddelcenteret udarbejdet kriterierne for visitationen, som både Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget nu har godkendt.

- Jeg er glad for det samarbejde, der har været mellem Jobcenteret og Rusmiddelcenteret i dette arbejde. Det sikrer en kompetent og sikker proces, hvor borgeren og hjælpen til borgeren er i centrum. Jeg håber, at vi med midlerne og de afsætte behandlingsforløb kan få hjulpet nogle borgere, der står og har brug for netop denne behandling, siger Ejler Schütt, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Kontaktperson

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Formand Social- og Sundhedsudvalget, Karsten Meyer Olesen, tlf.: 29 13 32 92, e-mail: kmol@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk