Nyhed er fra 29-05-2017

Regulering af grundskylden i 2. halvår 2017

Medio maj dannes den nye ejendomsskattebillet for 2. halvår 2017.

29
052017

Mange får rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2017 besluttede at fastfryse grundskylden.

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskatte-billetten.

For borgerne betyder det at:

  • Alle berørte ejendomme får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet
  • Er man tilmeldt PBS, bliver opkrævningen rettet helt automatisk. De nye ejendomsskattebillet kommer i grundejers/administrators postkasse (e-boks m.m.) fra den 3. juni 2017. Regulering sker til aktuel grundejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer. Det er grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte grundskatteloftsværdi frem for den seneste grundværdi fra SKAT, der får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.
  • Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi.
  • Grundværdien og grundskatteloftsværdien kan ses på ejendomsskattebilletten.
  • Alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien lavere end grundværdien får en rabat på deres grundskyld.
  • Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af grundværdien, ikke får nogen rabat.