Nyhed er fra 24-01-2014

Rehabilitering: Det handler om uafhængighed

Aabenraa Kommune har for nyligt afsluttet et pilotprojekt om rehabilitering. Resultaterne viser, at borgernes livskvalitet stiger, når de lærer at klare hverdagen. Derfor gør kommunen nu rehabilitering til sin primære arbejdsmetode, og 1500 medarbejdere skal en tur på skolebænken.

24
012014

1500 medarbejdere skal d. 27-30. januar til kick-off på nyt kursus-forløb på SOSU-Syd. Her bliver de præsenteret for en ny måde at møde borgerne på. Seminaret er det første i en række af kursusdage, som alle medarbejdere i forvaltningen Social & Sundhed skal deltage i. Den rehabiliterende tilgang skal nemlig anvendes af alle, og der skal kompetenceudvikling til, hvis implementeringen af rehabilitering skal lykkes. Arbejdsmetoden vil nemlig være ny for mange medarbejdere.

Borgeren skal tage ansvar
Fremover vil borgerne, inden der tilrettelægges en indsats, blive mødt med spørgsmålene:

blive mødt med spørgsmålene: Hvad vil du gerne kunne, hvad kan du selv gøre for at nå dit mål, og hvordan kan Aabenraa Kommune støtte dig i at nå dit mål?

Borgerne vil opleve at få indflydelse på, hvilke målsætninger der arbejdes efter, og hvordan de prioriteres. De vil samtidig også opleve, at der er forventninger til deres egen deltagelse for at nå målene. Borgernes mål vil være vidt forskellige. Det kan f.eks. være at tage en uddannelse, få et arbejde, udfylde en forældrerolle eller genoptage en foreningsaktivitet. Vigtigst af alt vil borgerne opleve, at de får støtte til at opbygge elle genopbygge en hverdag, som fungerer i lige netop deres livssituation.

Tværfagligt fokus
Borgerne vil opleve øget koordination mellem de faggrupper, der er involveret i rehabiliteringsforløb. Det skal sikre, at borgernes mål er rettesnor for alle medarbejdere. Rehabiliteringens formål afgør, hvilke faggrupper der bliver involveret, med det kan bl.a. være sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, værkstedmedarbejdere, visitatorer, administrative medarbejdere, sosuer og socialrådgivere.

Alle forløb vil starte med et møde, hvor borgeren sammen med forskellige fagpersoner laver en prioriteret plan for indsatsen, herunder også en tidsplan. Det er altså ikke nok, at der er et godt samarbejde mellem borgeren og medarbejderne. Der bliver også løbende fulgt op på, om borgeren oplever fremgang eller fastholder sine styrker, og om borgeren når sine mål.

Om kurserne
Kurserne afholdes i et samarbejde mellem SOSU-skolen, UC Syd og Aabenraa Kommune. Medarbejderne skal deltage på forskellige kursusmoduler baseret på deres uddannelser og nuværende funktioner, men de bliver alle undervist i de samme rehabiliteringsprincipper og -redskaber. Målet er, at medarbejderne får samme forståelse for den rehabiliterende tilgang, uanset om de har direkte borgerkontakt eller ej.