Nyhed er fra 03-02-2022

Rehabiliteringscenter i Rødekro skifter navn

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter er det nye navn på rehabiliteringscentret på Funkevej i Rødekro, der tidligere hed Special- og Rehabiliteringscentret.

03
022022

Navneskiftet markerer, at der er sket en række ændringer på centret i Rødekro, hvor fokus fremover mere entydigt bliver på arbejdet med rehabilitering – altså at understøtte personer, der har mistet færdigheder for eksempel på grund af en blodprop eller et alvorligt fald, i at genvinde deres evner og igen blive selvhjulpne.

Det er det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, der har besluttet at gennemføre navneskiftet og en række tiltag på rehabiliteringscentret. Nu er de bygningsmæssige justeringer gennemført og beslutningerne implementeret.

- Vi vil levere rehabilitering på et rigtig højt niveau i Aabenraa Kommune, og derfor skal der fremadrettet fokuseres mere målrettet på rehabilitering på centret. Det er navneskiftet med til at understrege, forklarer formand for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune, Michael Christensen.

Hidtil har Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter ud over rehabiliteringsopgaverne også huset borgere i aflastning. Men fra 1. februar 2022 er opgaven med borgere, der er i aflastning uden for deres eget hjem, overgået til plejehjem i Løjt, Kollund og Bovrup, hvor der er oprettet i alt otte nye sengepladser. Dermed kan flere borgere være tættere på deres eget hjem, mens de er i aflastning, samtidig med at der frigives personaleressourcer på rehabiliteringscentret.

- Det er vigtigt, at Aabenraa Kommune har et effektivt rehabiliteringscenter, der på kort tid kan støtte borgerne i at blive selvhjulpne igen efter for eksempel en ulykke. Det har stor betydning for både den enkelte, der har brug for genvinde sine færdigheder, og for skatteyderne i kommunen, og vi vil i det nye Social- og Seniorudvalg følge udviklingen på centret tæt, siger næstformand for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune, Jan Køpke Christensen, der sammen med de andre medlemmer af udvalget 2. februar 2022 holdt udvalgsmøde på netop Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter i Rødekro.


Fakta om Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter

Rehabiliteringscentret i Rødekro blev etableret 1. januar 2013 i de bygninger på Funkevej 9, der tidligere husede Rødekro Plejehjem. Gennem årene er antallet af såkaldte midlertidig sengepladser på centret vokset stødt.

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter har fra starten haft en bred opgaveportefølje med blandt andet vurderingspladser, rehabiliteringspladser, aflastning af pårørende, aflastning af alvorligt syge og døende samt aflastning af socialt sårbare med stort plejebehov.

Fremadrettet vil medarbejderne på Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter skulle løse knap så mange forskellige opgaver for i stedet at kunne fokusere mere på rehabiliteringsdelen. Der vil fremover være i alt 26 sengepladser på Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter i stedet for 34.

Kontaktperson

Formand for Social- og Seniorudvalget, Michael Christensen, tlf.: 23 30 33 46; e-mail: mc@aabenraa.dk

Næstformand for Social- og Seniorudvalget, Jan Køpke Christensen, tlf.: 40 78 79 13; e-mail: jkch@aabenraa.dk

Social- og sundhedsdirektør, Karen Storgaard Larsen, tlf.: 30 68 85 91; e-mail: kslar@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk