Nyhed er fra 12-11-2021

Rødekro er udvalgt som testby i landsdækkende projekt om at skabe levende bymidter

Sammen med fire andre byer er Rødekro udvalgt som testby i et nyt projekt om levende bymidter. Det er Indenrigs- og Boligministeriet, der står bag projektet og udvælgelsen af de fem byer.

12
112021

Regeringen fremlagde i 2020 planer om oprettelsen af et partnerskab med repræsentanter fra erhvervsliv, detailhandel, interesseorganisationer, ejendomsejerne, foreninger, stat og kommune. Det blev siden til Partnerskab for levende bymidter, som nu har resultereret i konkrete anbefalinger og værktøjer til de aktører, der i det daglige arbejder med bymidter. For at afprøve de konkrete anbefalinger og værktøjer er der ud af en række ansøgninger udvalgt fem testbyer – en af dem er Rødekro.

Med udvælgelsen får Rødekro mulighed for at få sparring og rådgivning i det videre forløb med arbejdet af bymidten, som allerede er godt i gang på grund af den byfornyelse, der allerede er fastlagt for Rødekro. Projektet skal være med til at udvikle Rødekros bymidte, så den også i fremtiden fremstår attraktiv og aktiv.

- Det er glædeligt, at Rødekro er blevet udvalgt, og vi siger jo aldrig nej til at få professionelle øjne og sparring på den områdefornyelse for Rødekro, vi allerede har vedtaget og glæder os til for alvor at komme i gang med. Der er så meget potentiale i Rødekro, som vi glæder os til at være med til at folde ud, siger formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje, og fortsætter:

- Vi har et rigtig godt samarbejde med lokalrådet i området, lige som også Kometbutikkerne byder ind i det gode samarbejde. Jeg er sikker på, at vi med Partnerskab for levende bymidters udvælgelse af Rødekro som testby får rig mulighed for at bruge det netværk til endnu mere samarbejde mellem de forskellige aktører i området.

Testbyernes samarbejde med sekretariatet for Partnerskab for levende bymidter løber over et år. Testbyernes erfaringer samles og evalueres af sekretariatet til inspiration for kommuner og bymidternes aktører.

Kontaktperson

Formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje, tlf.: 61 33 66 77; e-mail: pti@aabenraa.dk

Koordinator Fremtidens Aabenraa, Janni Kollerup, tlf.: 73 76 63 14; jkla@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk