Nyhed er fra 08-10-2014

Salus får Arkitekturprisen 2014

Salus Boligadministration løb med titlen som årets vinder af Arkitekturprisen 2014, mens det nye kirkehus ved Ensted Kirke blev Borgernes Favorit

08
102014

Årets vindere af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit i Aabenraa Kommune blev hædret på Arkitekturens Dag.

Omkring 150 interesserede borgere var 7. oktober mødt op på IBC i Aabenraa bl.a. for at overvære årets bygningspræmieringer, som traditionen tro blev uddelt i forbindelse med afholdelsen af Arkitekturens Dag i Aabenraa Kommune.

- Det er en stor fornøjelse at afholde Arkitekturens Dag i Aabenraa, for det er virkelig noget, der interesserer mange borgere i kommunen. I udvalget er vi glade for, at så mange bakker op om prisen ved at nominere fine eksempler på god arkitektur. Det er også med til at åbne bedømmelsesudvalgets øjne for, hvad der findes af arkitektoniske perler rundt om i kommunen, fremhæver formand for bedømmelsesudvalget Philip Tietje, der også er formand for kommunens Vækst- og Udviklingsudvalg.

Arkitekturprisen 2014 og rosende omtale
Salus Boligadministrations nye kontorbygning på Egevej i Aabenraa vandt årets Arkitekturpris. Det er et bedømmelsesudvalg, der har besigtiget de indkomne forslag til prismodtagere og derefter valgt vinderen.

Arkitekt Chris Fløe Svenningsen, medlem af bedømmelsesudvalget udtaler om Salus Boligadministrations kontorbygning:

- Huset er overbevisende i udformning og kvalitet - det er meget gennemført i detaljen, og alligevel nøgternt, hvilket er et godt greb. Forhåbentlig kan det fine projekt medvirke til, at kommende naboer får ambitioner.

Bedømmelsesudvalget gav rosende omtale til den nye tilbygning ved Høje Kolstrup Kirke.

Her var det især byggeriets tilpasningsevne til det eksisterende, udvalget lagde vægt på:

- Det hvidmalede murværk, det sorte træ og de røde vingetegl lægger sig fint i forlængelse af den traditionelle danske kirkearkitektur - alt i alt et enkelt og venligt byggeri, vurderer arkitekt, Chris Fløe Svenningsen.

Arkitekturprisens formål er at hædre arkitekter og ejere af nybyggeri, landskabsrum mm. i Aabenraa Kommune.

Bygningsforbedringsprisen rosende omtale 2014
I år valgte bedømmelsesudvalget ikke at uddele nogen bygningsforbedringspris, fordi ingen af de indkomne forslag trods høj renoveringsstandard kunne leve op til samtlige kriterier for at blive egentlige prismodtagere.

I stedet gav bedømmelsesudvalget rosende omtale til Jørgensgård 11 for nyt tag og skorsten og for den omsorg, ejerne har udvist for deres bevaringsværdige bygning.

- Med de valg, der er truffet på Jørgensgård 11, og med den gode traditionelle håndværksmæssige indsats, kan huset opretholde sin bygningskulturelle værdi, og det bidrager samtidigt flot til sine omgivelser, pointerer arkitekt, Rikke Martinusen, medlem af bedømmelsesudvalget.

Bygningsforbedringsprisen hædrer ejere og arkitekter, som har gjort noget særligt for at renovere og restaurere bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Borgernes Favorit 2014
Borgernes Favorit uddeles i et samarbejde mellem dagbladet JyskeVestkysten og Aabenraa Kommune, og som titlen antyder, har borgerne selv været med til at bestemme, hvem der skulle have prisen.

Der blev afgivet i alt 244 stemmer, hvoraf 88 stemte på det nye kirkehus nedenfor Ensted Kirke, som derfor suverænt løb med titlen.

 

FAKTA

Bedømmelsesudvalget bestod af:
Philip Tietje, formand for bedømmelsesudvalget, formand for VUU
Gert Tonny Larsen, formand for Bygningsforbedringsudvalget
Chris Fløe Svenningsen, arkitekt ved Tegnestuen Mejeriet
Rikke Martinusen, arkitekt ved Tegnestuen Mejeriet
Niels Junggreen Have, landskabsarkitekt ved tegnestue med samme navn
Kim Furdal, museumsinspektør Museum Sønderjylland ISL
Frederikke Winther, arkitekt Kultur, Plan og Fritid Aabenraa Kommune

Arkitekturens Dag er en landsdækkende begivenhed, som hvert år finder sted 1. oktober. Men i Aabenraa Kommune markeredes dagen tirsdag 7. oktober i stedet for, idet denne begivenhed så kunne kædes sammen med offentliggørelsen af vinderen af Aabenraa Kommunes store projektkonkurrence Multiarena Aabenraa.