Nyhed er fra 04-11-2022

Skøjtebanen i Genforeningshaven sættes i bero

Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune har besluttet, at skøjtebanen i Genforeningshaven i år sættes i bero. Årsagen skal findes i forbruget af væsentlige energiressourcer. I stedet afsættes midler til en ekstraordinær pulje til aktiviteter.

04
112022

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 2. november blev det besluttet, at skøjtebanen i Genforeningshaven i den kommende vintersæson sættes i bero.

Skøjtebanen er under normale forudsætninger åbent fra begyndelsen af december til og med vinterferien i uge 7.

Regeringen, Danske Regioner og KL udsendte 8. september 2022 en anbefaling om at spare på energien i det offentlige hen over vinteren.

- Set i lyset af, at hele Europa grundet krigen i Ukraine er i en energikrise, vil det ikke være ansvarligt at holde skøjtebanen åben i den kommende vintersæson, da banen bruger væsentlige energiressourcer., siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Signe Bekker Dhiman og fortsætter:

- Jeg er ked af, at det ikke bliver muligt for kommunens borgere at benytte skøjtebanen den kommende vinter, og at der dermed heller ikke bliver mulighed for at udøve en populær aktivitet, der støtter op om byens forretningsliv. Jeg er klar over, at vi med beslutningen om ikke at åbne skøjtebanen kommer til at skuffe mange unge, som har benyttet skøjtebanen som et fælles samlingspunkt.

Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet at afsætte en ekstraordinær pulje, som i december måned giver foreninger, selvorganiserede grupper samt borgerne mulighed for at afvikle forskellige kulturelle- og fritidsmæssige aktiviteter, for eksempelvis unge og børnefamilier. Udvalget opfordrer til, at man går sammen om afvikling af en aktivitet, der foregår i Aabenraa midtby.

Beløbsstørrelse og hvilke aktiviteter, der kan støttes af puljen, vil snarest blive offentliggjort.

- Jeg håber med denne løsning, at der kommer mange gode ideer til, hvordan vi kan få skabt alternative aktiviteter, der skaber liv i midtbyen i december, og dermed støtter op om de erhvervsdrivende. Jeg har bedt forvaltningen sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, så gode ideer hurtigt kan afvikles, siger Signe Bekker Dhiman.

Kontaktperson

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Signe Bekker Dhiman, tlf.: 41 66 44 49; e-mail: sbekk@aabenraa.dk

Afdelingschef Kultur og Fritid, Mads Kristian Stendorff Hansen, tlf.: 22 61 82 01; e-mail: makha@aabenraa.dk

Teamleder Kultur og Fritid, Pia Paustian, tlf.: 61 13 94 79; e-mail: pbpa@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk