Nyhed er fra 07-01-2014

Skolerne holder åbent hus samme lørdag

Alle ungdomsuddannelser i Aabenraa holder åbent hus lørdag 1. februar.

07
012014

Det gik godt sidste år, så igen i år er alle ungdomsuddannelser i Aabenraa samt Gråsten Landbrugsskole og 10.aabenraa gået sammen om at holde fælles åbent hus-dag. Det sker lørdag 1. februar kl. 10-13.

Her har elever fra 9./10. klasse og deres forældre mulighed for at besøge en eller flere af de skoler, som udbyder ungdomsuddannelser.

Dagen er også for andre, der måtte have lyst og behov for at starte på en ungdomsuddannelse og som ikke kommer direkte fra grundskolen.

- Alle ungdomsuddannelser synes, det er en rigtig god ide at afholde denne fælles uddannelseslørdag. Så vi håber, at man igen i år vil tage godt mod tilbuddet, siger Bente Lyck-Damgaard, vicedirektør på EUC Syd.

- Vi gør det, fordi det giver de unge og eventuelt deres forældre mulighed for at deltage i en uddannelseslørdag, hvor de kan besøge flere skoler samme dag. Og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden, forklarer Svend Otto Jensen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Aabenraa.

Der vil også være UU-vejledere til stede på alle skoler.

Nogle ungdomsuddannelser holder længere åbent og har ud over lørdagsarrangementet også andre uddannelsesarrangementer. Se eventuelt oplysninger om disse på de respektive uddannelsessteders hjemmesider eller i annoncer i dagspressen.

FAKTA
Disse skoler er med:

  • EUC Syd
  • IBC International Business College
  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • Aabenraa Statsskole
  • Gråsten Landbrugsskole
  • Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
  • 10.aabenraa
  • VUC (HF)