Nyhed er fra 16-11-2018

Slotsvandmøllen skal male igen

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Slots- og Kulturstyrelsen samt Aabenraa Kommune har sammen rejst penge til en restaurering af Aabenraa Slotsvandmølle.

16
112018

Det er efterhånden længe siden, at Aabenraa Slotsvandmølle ved Brundlund Slot har drejet rundt til fornøjelse for borgere og turister i Aabenraa Kommune.

Men nu er der en løsning på vej. A. P. Møller Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Aabenraa Kommune har nemlig rejst små to millioner kroner, som er øremærket fornyelse og restaurering af møllen.

Slotsmøllen står overfor en akut fornyelse af møllehjulet, idet træværket er nedslidt og angrebet af råd. Derudover trænger det eksisterende underfaldshjul, aksel og lejebuk akut til istandsættelse og udskiftning. Udover en istandsættelse af møllehjulet skal der tilføjes en cisterneløsning, der skal give vand nok til at dreje hjulet.

- Det har stor betydning for kommunen, at slotsvandmøllen og miljøet omkring fungerer så autentisk som muligt, så borgere og turister kan se denne meget sjældne og specielle mølle i drift. Derfor har Aabenraa Kommune også set meget positivt på at medfinansiere det kommende anlægsarbejde, siger formand i Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen.

På nuværende tidspunkt kan møllen ikke male mel på grund af møllehjulets tilstand samt på grund af manglende vand til at drive det.

Aabenraa Byhistoriske Forening og Aabenraa Kommune ønsker i fællesskab at løfte opgaven og sikre, at Aabenraa Slotsvandmølle igen kan male korn til mel. Aabenraa Byhistoriske Forening er ansvarlig for drift og vedligehold af selve slotsvandmøllen.

- Vi er yderst taknemmelige for den fornemme fondsbevilling, som muliggør, at vi igen kan male mel på slotsvandmøllen. Vi glæder os til at kunne invitere til mølledag, hvor man kan opleve den gamle mølle i brug. Vi glæder os til, at vi igen kan servere hjemmebagte boller bagt på mel malet i møllen, siger formand for Aabenraa Byhistoriske forening, Svend Nielsen.

Projektet er planlægt gennemført i første halvdel af 2019, og der forventes at kunne afholdes indvielsesfest og igangsættelse af møllen i sommeren 2019.

Fakta

- Parterne i projektet har ansøgt A. P. Møller Fonden og fik i begyndelses af oktober måned tilsagn om, at fonden vil støtte projektet med et beløb på 1.235.000 kroner.

- Derudover har byrådet i Aabenraa Kommune bevilget 500.000 til anlægsarbejdet samt givet tilsagn om at dække den fremtidige drift af cisternesystemet.

- Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 205.000 kroner til projektet.

Kontaktperson

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, tlf.: 22 42 51 58; e-mail: arlp@aabenraa.dk

Formanden for Aabenraa Byhistoriske forening, Svend Nielsen, tlf.: 30 89 63 36 e-mail: mariesvend@gmail.com

Kommunikationskonsulent, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk