Nyhed er fra 13-01-2017

Solid investering får antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ned

I Aabenraa Kommune har investeringsstrategien KIK vist sig at være effektiv. På bare ét år er antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere halveret, og 60% af de flygtninge, der kom til kommunen i 2013, er i dag selvforsørgende

13
012017

Byrådet i Aabenraa Kommune vedtog i 2015 investeringsstrategien KIK og afsatte 68 mio. kroner til at støtte den lokale beskæftigelsesindsats i tre år fra 2016 til 2018. Den disponering viser sig at være effektiv.

KIK-projektet har to målsætninger. Den første er, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal halveres i løbet af tre år. Det er sket allerede efter det første år. I 2016 ved projektets start var der 1.008 aktivitetsparate. Her medio januar 2017 er de 1.008 mere end halveret til 499 aktivitetsparate.

- Til de 499 skal dog lægges en ny tilgang af aktivitetsparate på 162 personer, men når man lægger de to tal sammen, giver det 661. Derfra er der langt op til de 1.008. Vi kan konkludere, at det lønner sig at investere i den lokale beskæftigelsesindsats, pointerer formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ejler Schütt.

Borgmester Thomas Andresen er glad for, at byrådet viste risikovillighed ved at afsætte 68 mio. kroner til investeringen:

- Med de nye resultater har vi formået at sætte Aabenraa Kommune på danmarkskortet som en kommune, der gør en forskel på dette område. Derfor har jeg også inviteret beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at komme til Aabenraa og høre om vores initiativer. Det, KIK kan, er at afklare borgerne, så de enten kommer i job, uddannelse eller på en anden ydelse end kontanthjælp. Det har stor værdi, for det er bedst for hver enkelt af disse ledige at komme derhen, hvor man kan slippe ud af den passive forsørgelse og komme videre med sit liv.

De 68 mio. kroner går til indsatser, der er målrettet forskellige grupperinger af de aktivitetsparate alle med det formål for øje at få dem, der kan, videre i regulære job og uddannelse, og dem, der ikke er parate, over på andre ydelser eller i fleksjob.

En stor del af investeringen er gået til flere medarbejdere. Der er i alt ansat 14 nye sagsbehandlere og konsulenter til at opfylde KIK-projektets målsætninger.

60% selvforsørgende flygtninge
KIK-projektets anden målsætning er, at 50% af de flygtninge, der bliver placeret i Aabenraa Kommune, skal være selvforsørgende efter endt integrationsperiode.

Også her viser investeringen sig at bære frugt. Målsætningen er mere end opfyldt for de nye borgere, der kom til Aabenraa Kommune i 2013. Her er 60% i dag selvforsørgende. Og den tendens fortsætter, når man ser på dem, der er kommet til i årene efter 2013. Af de nye borgere, der kom til kommunen i 2014, er 43% i dag selvforsørgende, og tallet er 37% for dem, der kom hertil i 2015.

- Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer kommunerne til at vende bunkerne med kontanthjælpsmodtagere for at få flere ud på et arbejdsmarked, der er ved at få flaskehalse oven på krisen. Med vores investeringsstrategi kan vi bekræfte, at der er noget at komme efter. Det er glædeligt, hver gang en ledig får et job eller kommer i uddannelse, for det er til stor gavn både for personen selv og for hele samfundet, konkluderer Ejler Schütt.