Nyhed er fra 13-10-2014

Spærring af Varnæsvej ved Hostrupskov

På Varnæsvej ved Hostrupskov er vejen begyndt at skride, og der er kommet store revner i vejen. Derfor renoverer Aabenraa Kommune nu vejstrækningen. Trafikken bliver påvirket.

13
102014

I forbindelse med renoveringen er det nødvendigt at spærre for trafik på Varnæsvej i begge retninger. Varnæsvej bliver derfor spærret for gennemkørsel ved Flensborgvej og ved Møllevej. Bilister i området vil vide, at området allerede er afspærret pga. bro-etablering ved Felsbæk Mølle.