Nyhed er fra 14-11-2017

Statsministeren fik syn for den succesfulde beskæftigelsesindsats i Aabenraa Kommune

Tirsdag besøgte statsminister, Lars Løkke Rasmussen, virksomheden Meldgaard for at høre om de positive resultater på beskæftigelsesområdet, som Aabenraa Kommune har skabt i de seneste par år i samarbejde med kommunens virksomheder, heriblandt Meldgaard.

14
112017

- KIK-projektet er en af de mange gode historier fra Aabenraa Kommune, og jeg er som borgmester stolt over, at vi er lykkedes med at få så mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i job eller uddannelse. Det glæder mig også, at KIK-projektet også er kommet statsministeren for øre, og at han valgte at komme til Aabenraa Kommune for at høre mere om projektet.

Sådan lyder det fra borgmester Thomas Andresen, efter statsminister, Lars Løkke Rasmussen, tirsdag besøgte Aabenraa Kommune og transportvirksomheden Meldgaard for at høre mere om de succesfulde beskæftigelsestiltag, der er i kommunen.

Line Meldgaard, direktør Meldgaard Holding A/S, udtrykker også stor tilfredshed med at få vist overfor statsministeren, at de er en virksomhed, som føler en forpligtigelse over at få ledige i arbejde.

- Vi vil gerne være med til at tage et socialt ansvar og få så mange ledige i beskæftigelse. Derfor var det naturligt for os, at vi tilbage i 2015 blev en del af et rekrutterings- og opkvalificeringsforløb sammen med Jobcenter Aabenraa om at få synliggjort overfor ledige, at der var jobmuligheder som godschauffør hos os, siger Line Meldgaard.

Ejler Schütt, viceborgmester og formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, fortæller, at han er glad for, at statsministeren tirsdag valgte at tage sig tid til at se, at man i Aabenraa Kommune har en beskæftigelsespolitik, der viser synlige resultater.

- Vi er i Aabenraa Kommune stolte af den klare og målrettede investeringsstrategi om at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i job eller uddannelse, fordi det så hurtigt har vist sig at have en positiv effekt. Det har nemlig betydet, at færre borgere forsørges af kommunen og nu i stedet er blevet selvforsørgende. Det er glædeligt for alle, siger udvalgsformand Ejler Schütt.

 

Fakta

I august 2015 bevilligede byrådet i Aabenraa Kommune 68 millioner kroner i perioden 2016-2019 til en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - i daglig tale kaldet KIK. Af de 68 millioner kroner investeres 42,5 millioner kroner i nye indsatser - heraf 34,5 millioner kroner til aktivitetsparate og 8 millioner kroner til integrationsområdet. 18 millioner kroner anvendes til ansættelse af 14 nye medarbejdere, mens 7,5 millioner kroner anvendes til den øvrige drift og tværgående opgaver.

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. Indsatserne er:

  • Arbejde & Sundhed målrettet alle aktivitetsparate borgere
  • Ung i Fokus/Dig i centrum for unge under 30 år i målgruppen for at tage en uddannelse
  • Fokus og Moment for borgere, der har brug for en særlig indsats
  • Cykelprojektet Unge på toppen

1008 borgere var med i KIK-projektet fra start 1. januar 2016. 352 er tilbage i projektet 27. oktober i år. Af de 656, der ikke længere er en del af KIK-projektet, er 54 procent af dem selvforsøgende.

Læs mere om KIK-projektet her.