Nyhed er fra 01-06-2015

Større trafiksikkerhed foran Deutsche Schule i Ravsted og Tinglev

Aabenraa Kommune forbedrer i den kommende tid trafiksikkerheden foran Deutsche Schule i Ravsted og Tinglev. Arbejdet foregår fra 1. juni til 3. juli.

01
062015

Forbedringen af trafiksikkerheden sker ved, at der bliver etableret en hævet flade i rødt asfalt på vejen foran skolerne. Langs den hævede flade bliver der placeret grønne lysstandere tæt på hinanden, så de danner en slags væg og dermed er synlige i både lys og mørke.

Mens arbejdet står på, kan der forekomme gener for trafikanterne, da vejen i perioder vil være afspærret i det ene spor. Der vil dog i hele anlægsperioden være et spor frit til passage i begge retninger.

Forbedringen af trafiksikkerheden foran de to tyske skoler er et led i en samlet indsats for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på bystrækninger foran skolerne i kommunen. Indsatsen er en del af Aabenraa Kommunes Trafiksikkerhedsplan.

Der er allerede etableret strækninger foran Genner, Bylderup, Varnæs, Kliplev, Løjt, Stubbæk, Ravsted, Hellevad og Hjordkær skoler samt Kongehøjskolens indskoling i Aabenraa.

Strækningerne foran skolerne ombygges efter samme principper, så man som trafikant altid møder det samme syn, når man nærmer sig en skole, som ligger ved en bystrækning.