Nyhed er fra 04-05-2016

Stor tilfredshed med kommunens betjening

En undersøgelse viser, at borgerne er meget tilfredse med den betjening, de får i kommunen. 967 borgere har deltaget i undersøgelsen

04
052016

Aabenraa Kommune har gennemført en undersøgelse af borgernes tilfredshed med den administrative betjening. Den blev gennemført i marts (uge 9-12), og er netop forelagt Økonomiudvalget.

I alt 967 borgere deltog i undersøgelsen, der viser, at brugerne er meget tilfredse med betjeningen.

De deltagende borgere blev præsenteret for seks udsagn, som de kunne være enige eller uenige i på en skala fra 1-7. Den gennemsnitlige samlede score for de seks udsagn ligger mellem 6,3 og 6,7, hvilket er det samme som meget tilfredsstillende, idet 7,0 er den højst opnåelige score.

Borgerne blev spurgt, om de ville deltage i undersøgelsen, når de henvendte sig til en af kommunens administrative afdelinger. Det sagde 967 altså ja til. Langt de fleste besvarelser er givet efter henvendelse til Borgerservice, nemlig i alt 450.

- Undersøgelsen er gennemført på Økonomiudvalgets foranledning, og det er klart, at resultatet glæder mig. Det viser, at vi er tilgængelige og imødekommende, præcis som vi gerne vil være. Der kan naturligvis være enkeltstående tilfælde, hvor borgere har andre oplevelser med kommunen, men dem tager vi hånd om bl.a. gennem møder med mig. Men det er ikke det generelle billede. Undersøgelsen viser, at alle hver dag gør deres bedste for at levere den rette betjening, og det skal medarbejderne have ros for, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Sammenlignet med 2009
Der blev gennemført en lignende undersøgelse i 2009. Tre af udsagnene fra 2009 er direkte sammenlignelige med udsagn fra den aktuelle undersøgelse.

Når man sammenligner svarene i de to undersøgelser, viser det sig, at tilfredsheden er højere i dag end i 2009. De tre sammenlignelige udsagn er A, B og F.

For udsagn A er scoren steget fra 6,1 til 6,3. For udsagn B er scoren steget fra 6,5 til 6,7. Og for udsagn F er scoren steget fra 6,2 til 6,5.

FAKTA
Borgerne blev i 2016-undersøgelsen bedt om at angive, hvor enige de var i nedenstående udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 var meget enig og 1 var meget uenig.

De seks udsagn:

  1. Det var let at komme i kontakt med en medarbejder, der kunne hjælpe mig - score: 6,3
  2. Medarbejderen var venlig og imødekommende - score: 6,7
  3. Medarbejderen talte et letforståeligt sprog - score: 6,7
  4. Jeg fik de oplysninger, jeg havde brug for - score: 6,5
  5. Jeg fik at vide, hvordan jeg kan komme videre - score: 6,6
  6. Alt i alt er jeg tilfreds med den betjening, jeg har fået hos Aabenraa Kommune - score: 6,6